Používanie funkcie Značky na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie Značky môžete upravovať snímky obrazovky a fotky, vyberať rôzne úrovne priehľadnosti a hrúbky písma a dokonca podpisovať PDF dokumenty.

Apky a funkcie, ktoré používajú funkciu Značky

Toto sú niektoré apky, v ktorých môžete používať funkciu Značky, a postup, ako začať:

Mail

 1. Otvorte apku Mail a klepnutím na tlačidlo NapísaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text vytvorte nový e-mail. Môžete tiež odpovedať na existujúci e-mail.

 2. Klepnite do tela e-mailu a potom klepnutím na ikonu sivej šípkyPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text alebo klepnutím na Späť otvorte formátovaciu lištu. Môžete tiež klepnúť do textu e-mailu, potom na kurzor a vybrať položku Vložiť fotku, Vložiť video alebo Pridať prílohu. Možno budete musieť klepnúť na ikonu šípkyPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text, aby ste mohli rolovaním prejsť dostupné možnosti.

 3. Klepnite na tlačidlo KameraPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text alebo na tlačidlo DokumentPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a vyhľadajte fotku alebo PDF súbor, čo chcete priložiť a upraviť pomocou značiek.

 4. Klepnite na prílohu a potom na ikonu sivej šípkyPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text. Klepnite na tlačidlo ZnačkyPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a pridajte značky. Klepnutím na tlačidlo PlusPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text pridáte podpis, text a iné prvky.

  Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text
 5. Klepnite na položku Hotovo a odošlite e-mail.

Správy

 1. Otvorte apku Správy a klepnutím na tlačidlo NapísaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text vytvorte novú konverzáciu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.

 2. Klepnite na tlačidlo FotkyPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a vyberte fotku.

 3. Klepnite na fotku v správe a potom klepnite na položku Značky. Odtiaľto môžete pridať na fotku kresbu alebo si klepnutím na tlačidlo PlusPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text zobraziť ďalšie možnosti značiek.

 4. Klepnite na Uložiť a potom na Hotovo.

  Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text
 5. Klepnite na tlačidlo OdoslaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text.

Fotky

 1. Prejdite do aplikácie Fotky a vyberte požadovanú fotku.

 2. Klepnite na Upraviť a potom na tlačidlo ZnačkyPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text. Klepnutím na tlačidlo PridaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text pridáte text, tvary a iné prvky.

 3. Klepnite na položku Hotovo a potom znova na položku Hotovo.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text
Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Kreslenie pomocou funkcie Značky

Keď vyberiete nástroj funkcie Značky (napríklad pero, zvýrazňovač alebo ceruzku), vyberte farbu a začnite kresliť. Ak na rovnaký nástroj klepnete znova, môžete zmeniť priehľadnosť farby, prípadne klepnite na iný nástroj a zmeňte hrúbku. Môžete klepnúť aj na tlačidlo FarbaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a zmeniť farebné odtiene.

Presunutie kresby

To, čo nakreslíte, môžete presúvať. Klepnite na tlačidlo LasoPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text, nakreslite okolo kresby, ktorú chcete presunúť, kruh a potiahnite ju na požadované miesto.

Mazanie alebo odvolanie akcie pri kreslení

Ak chcete v kresbe niečo zmeniť, klepnite na tlačidlo ZmizíkPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a prechádzajte prstom cez oblasť, ktorú chcete vymazať. Pomocou tlačidla OdvolaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text môžete odvolať ktorúkoľvek akciu značiek. Ak nejakú akciu odvoláte omylom, zatraste zariadením a klepnite na položku Obnoviť.

Pridanie textu, podpisu, lupy a tvarov

Po klepnutí na tlačidlo PridaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text si môžete vybrať z ďalších nástrojov funkcie Značky:

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Klepnite na kruh a vyberte inú farbu textu. Potom môžete klepnúť na tlačidlo formátovaniaPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text a upraviť písmo, veľkosť a zarovnanie textu.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Do dokumentu môžete rýchlo pridať existujúci podpis alebo vytvoriť nový.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Lupu môžete ľubovoľne presúvať. Modrou bodkou upravíte jej veľkosť a zelenou bodkou zvýšite alebo znížite úroveň zväčšenia.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Klepnutím na tvar ho pridajte na snímku obrazovky, na fotku alebo do PDF súboru. Potiahnite tvar na požadované miesto a pomocou modrých bodiek upravte jeho veľkosť a tvar. Pomocou zelených bodiek upravte krivku šípky a vzhľad bubliny reči.

Ďalšie možnosti funkcie Značky

Dátum zverejnenia: