Zobrazenie, zmena alebo zrušenie predplatného

Predplatné môžete spravovať v menu Nastavenia v zariadení so systémom iOS, v iTunes v Macu alebo PC, prípadne na Apple TV.

iPhone X s obrazovkou Predplatné na HBO NOW, Apple Music a Hulu.

Niektoré aplikácie a služby vyžadujú predplatné. Prostredníctvom predplatného platíte za prístup k obsahu v aplikácii alebo službe.

Niektoré predplatné sa obnovujú automaticky, ak sa nerozhodnete zrušiť ich. Patria medzi ne napríklad tieto:

 • Predplatné obsahu alebo služieb v aplikáciách (HBO NOW, Spotify, Pandora, Hulu a pod.)
 • Apple Music a Apple News+
 • Kanály Apple TV


Ak momentálne nie ste prihlásený pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý používate s predplatným, ktoré chcete spravovať, ak používate iné zariadenie alebo ak príslušné predplatné nevidíte, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Niektoré typy predplatného môžu ponúkať zľavnenú alebo bezplatnú skúšobnú verziu. Ak predplatné nezrušíte najneskôr 24 hodín pred dátumom obnovenia, môže sa obnoviť.

Zmena alebo zrušenie predplatného

iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC, na Apple TV alebo v iných zariadeniach môžete predplatné zobraziť, zmeniť alebo zrušiť vykonaním nasledujúcich krokov.

Ak už zariadenie Apple nemáte, stiahnite si iTunes do PC alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple so žiadosťou o zrušenie predplatného.


Zrušenie predplatného sa mierne líši v Izraeli, Južnej AfrikeTurecku. Prečítajte si o špecifických okolnostiach platných v týchto krajinách a oblastiach.

V iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store.
 2. V hornej časti obrazovky klepnite na svoj účet Apple ID a potom klepnite na položku Zobraziť Apple ID. Je možné, že sa budete musieť prihlásiť pomocou svojho účtu Apple ID.
  iPhone X s otvorenou obrazovkou nastavení obchodov iTunes a App Store. V popredí obrazovky je menu, v ktorom je zvýraznená možnosť Zobraziť Apple ID.
 3. Rolujte na položku Predplatné a potom na ňu klepnite.
  iPhone X s obrazovkou Nastavenia účtu. Tlačidlo Predplatné je zvýraznené.
 4. Klepnite na predplatné, ktoré chcete spravovať.
  Ak sa vám účtuje poplatok za predplatné, ale nevidíte ho v zozname predplatného, možno vám ho účtuje iný poskytovateľ než spoločnosť Apple. Prečítajte si, ako postupovať, ak svoje predplatné stále nemôžete zobraziť.
 5. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii. Môžete si vybrať inú ponuku predplatného alebo predplatné zrušiť klepnutím na položku Zrušiť predplatné. Ak predplatné zrušíte, skončí sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.1
  Ak sa možnosť zrušenia konkrétneho predplatného nezobrazuje, znamená to, že je už zrušené a nebude sa obnovovať. Ak platnosť predplatného vypršala nedávno, mal by sa zobrazovať dátum vypršania platnosti. Ak ste predplatné nedávno zrušili, mal by sa zobrazovať dátum, do ktorého budete mať k predplatnému prístup.
  iPhone X s predplatným služby Apple Music. V popredí sa nachádza vyskakovacie okno s výzvou na potvrdenie zrušenia predplatného.


Je tiež možné, že si budete môcť spravovať predplatné v aplikácii App Store. Klepnite na tab Dnes a potom klepnite na svoju profilovú fotku alebo na tlačidlo profilu  v hornej časti obrazovky. Klepnite na položku Spravovať predplatné a potom na predplatné, ktoré chcete spravovať.

V Macu alebo PC

Predplatné môžete spravovať v aplikácii App Store v Macu, prípadne v iTunes v Macu alebo v PC.

V aplikácii App Store

 1. V Macu otvorte aplikáciu App Store.
 2. Kliknite na svoj účet Apple ID v spodnej časti postranného panela.
 3. Kliknite na položku  Zobraziť informácie v hornej časti okna. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID.
  V službe App Store na Macu sa tlačidlo Zobraziť informácie nachádza v hornej časti obrazovky.
 4. Na stránke Informácie o účte rolujte do časti Spravovať. Kliknite na položku Spravovať napravo od položky Odbery.
 5. Napravo od predplatného, ktoré chcete spravovať, kliknite na položku Upraviť.
  Ak sa vám účtuje poplatok za predplatné, ale nevidíte ho v zozname predplatného, možno vám ho účtuje iný poskytovateľ než spoločnosť Apple. Prečítajte si, ako postupovať, ak svoje predplatné stále nemôžete zobraziť.
 6. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii. Môžete si vybrať inú ponuku predplatného alebo predplatné zrušiť kliknutím na položku Zrušiť predplatné. Ak predplatné zrušíte, skončí sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.1
  Na stránke Upraviť predplatné sa zobrazujú možnosti prechodu na ročné alebo rodinné predplatné. Tlačidlo Zrušiť predplatné sa nachádza nižšie.
  Ak sa možnosť zrušenia konkrétneho predplatného nezobrazuje, znamená to, že je už zrušené a nebude sa obnovovať. Ak platnosť predplatného vypršala nedávno, mal by sa zobrazovať dátum vypršania platnosti. Ak ste predplatné nedávno zrušili, mal by sa zobrazovať dátum, do ktorého budete mať k predplatnému prístup.

V iTunes

 1. Otvorte iTunes.
 2. V lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Účet > Zobraziť môj účet.
  Okno iTunes s otvoreným menu Účet. V menu je vybratá položka Zobraziť môj účet.
 3. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID a potom kliknite na položku Zobraziť účet.
 4. Na stránke s informáciami o účte rolujte do časti Nastavenia. Kliknite na položku Spravovať napravo od položky Predplatné.
 5. Napravo od predplatného, ktoré chcete spravovať, kliknite na položku Upraviť.
  Ak sa vám účtuje poplatok za predplatné, ale nevidíte ho v zozname predplatného, možno vám ho účtuje iný poskytovateľ než spoločnosť Apple. Prečítajte si, ako postupovať, ak svoje predplatné stále nemôžete zobraziť.
 6. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii. Môžete si vybrať inú ponuku predplatného alebo predplatné zrušiť kliknutím na položku Zrušiť predplatné. Ak predplatné zrušíte, skončí sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.1
  Ak sa možnosť zrušenia konkrétneho predplatného nezobrazuje, znamená to, že je už zrušené a nebude sa obnovovať. Ak platnosť predplatného vypršala nedávno, mal by sa zobrazovať dátum vypršania platnosti. Ak ste predplatné nedávno zrušili, mal by sa zobrazovať dátum, do ktorého budete mať k predplatnému prístup.Okno iTunes s predplatným služby Apple Music. V popredí sa nachádza správa s výzvou na potvrdenie zrušenia predplatného.

Na Apple TV

Predplatné môžete upravovať len pre aplikácie systému tvOS, ktoré máte v Apple TV nainštalované. Ak máte Apple TV (3. generácie alebo staršiu), predplatné je potrebné spravovať v zariadení so systémom iOS alebo v počítači.

 1. Otvorte menu Nastavenia.
 2. Vyberte položku Účty.
 3. V časti Odoberania vyberte položku Spravovať odoberania.
  Apple TV s otvorenou obrazovkou nastavenia účtov. Je vybratá položka Spravovať odoberania.
 4. Vyberte predplatné, ktoré chcete spravovať.
  Ak sa vám účtuje poplatok za predplatné, ale nevidíte ho v zozname predplatného, možno vám ho účtuje iný poskytovateľ než spoločnosť Apple. Platí tiež, že ak aplikáciu, predplatné ktorej chcete spravovať, nemáte nainštalovanú v Apple TV, na zmenu budete musieť použiť iPhone, iPad, iPod touch, Mac alebo PC. Prečítajte si, ako postupovať, ak svoje predplatné stále nemôžete zobraziť.
 5. Predplatné môžete spravovať prostredníctvom možností, ktoré sú k dispozícii. Môžete si vybrať inú ponuku predplatného alebo predplatné zrušiť výberom položky Zrušiť predplatné. Ak predplatné zrušíte, skončí sa na konci aktuálneho fakturačného obdobia.1
  Ak sa možnosť zrušenia konkrétneho predplatného nezobrazuje, znamená to, že je už zrušené a nebude sa obnovovať. Ak platnosť predplatného vypršala nedávno, mal by sa zobrazovať dátum vypršania platnosti. Ak ste predplatné nedávno zrušili, mal by sa zobrazovať dátum, do ktorého budete mať k predplatnému prístup.Apple TV s predplatným služby Apple Music. Je vybratá položka Zrušiť odoberanie.

Správa predplatného v iných zariadeniach

Tu sa dozviete, ako zobrazovať, meniť alebo rušiť predplatné v iných zariadeniach.

 • Ak máte zakúpené predplatné v aplikácii Apple Music v zariadení so systémom Android alebo v Chromebooku, klepnite na tlačidlo menu  a potom klepnite na položku Účet > Spravovať členstvo.
 • Ak používate aplikáciu Apple TV na inteligentnom televízore, otvorte menu Nastavenia a prejdite do časti Účet > Spravovať odbery.


Ak sa vám predplatné stále nezobrazuje


Ďalšie informácie


1. Ak predplatné zrušíte počas bezplatného skúšobného obdobia, je možné, že okamžite prídete o prístup k obsahu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: