Zobrazenie alebo zrušenie predplatného

Spravujte svoje predplatné služieb Apple Music, Apple News+, Apple Arcade či Apple TV+, staníc v Apple TV alebo predplatné, ktoré ste si kúpili v aplikáciách.

Zrušenie predplatného

 • Ak predplatné nezrušíte, vo väčšine prípadov sa automaticky obnovuje.
 • Po zrušení môžete predplatné ďalej používať až do dátumu ďalšej fakturácie.
 • Ak predplatné zrušíte počas skúšobného obdobia, je možné, že okamžite prídete o prístup k obsahu.

Ak ste si zaregistrovali bezplatné alebo zľavnené skúšobné obdobie predplatného a nechcete toto predplatné obnoviť, zrušte ho minimálne 24 hodín pred skončením skúšobného obdobia.

Zrušenie predplatného sa mierne líši v Izraeli, Južnej AfrikeTurecku. Prečítajte si o špecifických okolnostiach platných v týchto krajinách a oblastiach.


Postup zobrazenia alebo zrušenia predplatného na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Klepnite na svoje meno. 
 3. Klepnite na položku Predplatné.
  iPhone so zobrazenou položkou menu Predplatné v Nastaveniach.
 4. Klepnite na predplatné, ktoré chcete spravovať. Nezobrazuje sa predplatné, ktoré hľadáte?
 5. Klepnite na položku Zrušiť predplatné. (Ak chcete zrušiť predplatné Apple One, ale niektoré iné predplatné si ponechať, klepnite na Vybrať jednotlivé služby.) Ak sa položka Zrušiť nezobrazuje, predplatné je už zrušené a neobnoví sa.


Zobrazenie alebo zrušenie predplatného na Macu

 1. Otvorte aplikáciu App Store.
 2. Kliknite na tlačidlo prihlásenia  alebo na svoje meno v dolnej časti postranného panela.
 3. Kliknite na položku  Zobraziť informácie v hornej časti okna. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie.
 4. Na stránke, ktorá sa zobrazí, prejdite do časti Predplatné a kliknite na možnosť Spravovať.
  Mac so zobrazenou stránkou Informácie o účte, ktorá sa otvorí po kliknutí na položku Zobraziť informácie.
 5. Vedľa požadovaného predplatného kliknite na položku Upraviť. Nezobrazuje sa predplatné, ktoré hľadáte?
 6. Kliknite na položku Zrušiť predplatné. Ak sa vám táto položka nezobrazuje, predplatné je už zrušené a neobnoví sa. 


Zobrazenie alebo zrušenie predplatného na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte obchod App Store.
 2. Prejdite na položku Účet a klepnite na ňu.
 3. Klepnite na položku Predplatné.
 4. Klepnite na požadované predplatné. Nezobrazuje sa predplatné, ktoré hľadáte?
 5. Klepnite na položku Zrušiť predplatné. Ak sa vám táto položka nezobrazuje, predplatné je už zrušené a neobnoví sa. 


Zobrazenie alebo zrušenie predplatného na Apple TV

Na Apple TV môžete predplatné upravovať len pre aplikácie systému tvOS, ktoré sú v príslušnej Apple TV nainštalované. Ak máte Apple TV (3. generácia alebo starší model), použite na správu predplatného zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS, prípadne počítač.

 1. Otvorte Nastavenia.
 2. Vyberte možnosť Používatelia a účty a vyberte svoj účet.
 3. Vyberte možnosť Predplatné.
 4. Vyberte predplatné, ktoré chcete spravovať, a potom vyberte položku Zrušiť predplatné. Ak sa vám táto položka nezobrazuje, predplatné je už zrušené a neobnoví sa.Ak sa nezobrazuje predplatné, ktoré hľadáte

Ak ste sa pokúsili predplatné zobraziť alebo zrušiť, no nemôžete príslušné predplatné nájsť, skontrolujte nasledujúce položky. Alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Účtuje sa predplatné cez inú spoločnosť?

Nájdite poplatok za predplatné na svojom výpise z bankového účtu. Ak tam nenájdete iTunes, Apple alebo niečo podobné, predplatné sa možno neúčtuje cez spoločnosť Apple.

Pomoc s predplatným, ktoré nefakturuje spoločnosť Apple.

Vytvoril predplatné člen vašej rodiny?

Organizátor Rodinného zdieľania nemôže spravovať predplatné ostatných členov rodiny. Požiadajte členov rodiny, aby si svoje predplatné menili alebo rušili z vlastných zariadení alebo po prihlásení pomocou svojho účtu Apple ID. Na kontrolu toho, čo si kupujú deti, môžete použiť funkciu Potvrdiť nákup.

Zapnúť funkciu Potvrdiť nákup.

Predplatili ste si službu s iným Apple ID?

Ak chcete zobraziť predplatné pre iné Apple ID, prihláste sa pomocou tohto Apple ID a potom postupujte podľa krokov v tomto článku.

Zabudli ste svoje Apple ID?


Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: