Zabudnutý kód iPhonu, iPadu a iPodu touch alebo zablokované zariadenie

Prečítajte si, ako postupovať, ak ste zabudli kód alebo ak sa zobrazila správa s informáciou o tom, že zariadenie je zablokované.

Ak ste zadali príliš mnoho nesprávnych kódov, zobrazí sa správa s informáciou o tom, že zariadenie je zablokované. Ak kód zabudnete, musíte vymazať zariadenie, čím sa odstránia všetky vaše dáta a nastavenia vrátane kódu. Ak ste si pred zabudnutím kódu nevytvorili zálohu, neexistuje žiadny spôsob, ako uložiť dáta zo zariadenia. Kód odstránite pomocou nasledujúcich krokov.

Odstránenie kódu

Ak máte zariadenie zálohované, po jeho obnovení môžete obnoviť aj dáta a nastavenia. Ak ste si pred zabudnutím kódu nevytvorili zálohu, nebudete si môcť uložiť dáta zo zariadenia. 

 1. Na vykonanie tohto postupu je potrebný počítač. Ak počítač nemáte, požičajte si ho alebo navštívte obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.
 2. Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k vášmu počítaču, a potom postupujte podľa pokynov pre svoje zariadenie, ktoré sú uvedené nižšie:

  • iPhone X alebo novší, iPhone 8 a iPhone 8 Plus: Podržte bočné tlačidlo spolu s jedným z tlačidiel hlasitosti, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte bočné tlačidlo a pripojte zariadenie k počítaču. Bočné tlačidlo držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPad s funkciou Face ID: Podržte horné tlačidlo spolu s jedným z tlačidiel hlasitosti, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte horné tlačidlo a pripojte zariadenie k počítaču. Horné tlačidlo držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a pripojte zariadenie k počítaču. Tlačidlo zníženia hlasitosti držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 6s alebo starší, iPod touch (6. generácia alebo starší) alebo iPad s tlačidlom Domov: Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo, až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia. Potiahnutím posuvníka vypnite zariadenie. Podržte tlačidlo Domov a pripojte zariadenie k počítaču. Tlačidlo Domov držte, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
 3. Na počítači vyhľadajte zariadenie. Keď sa zobrazia možnosti Obnoviť a Aktualizovať, vyberte možnosť Obnoviť. Finder alebo iTunes stiahne softvér pre zariadenie. Ak tento proces trvá viac než 15 minút, zariadenie ukončí režim zotavovania a budete musieť zopakovať kroky 2 až 4.
 4. Počkajte, kým sa proces dokončí. Zariadenie potom môžete nastaviť a používať.

 

Získanie ďalšej pomoci

Ak zariadenie nemôžete aktualizovať alebo obnoviť pomocou režimu zotavovania alebo ak sa režim zotavovania nedá použiť, pretože tlačidlá na zariadení sú pokazené alebo zaseknuté, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple. Potom si podľa uvedených pokynov dohodnite servis iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Dátum zverejnenia: