Používanie Touch Baru na MacBooku Pro

Na MacBooku Pro (15-palcový, 2016) a novšom a na MacBooku Pro (13-palcový, 2016, štyri porty Thunderbolt 3) a novšom sa Touch Bar v hornej časti klávesnice prispôsobuje tomu, čo práve robíte, a podľa potreby ponúka intuitívne klávesové skratky a ovládacie prvky aplikácie.

 

Nájdenie systémových ovládacích prvkov a nastavení na Control Stripe

Keď spustíte MacBook Pro, Control Strip na pravej strane Touch Baru zobrazí niekoľko známych tlačidiel, ako sú hlasitosť, stlmiť, jas displeja a Siri. Na ľavej strane Touch Baru sa zobrazí tlačidlo Esc.

 

Systémové ovládacie prvky: Klepnutím na ikonu  na Control Stripe sa Control Strip rozbalí a zobrazia sa systémové ovládacie prvky ako jas, Mission Control, Launchpad a prehrávanie médií:

Vykonajte požadované úpravy a klepnite na ikonu . Control Strip sa vráti do zmenšenej verzie na pravej strane Touch Baru a na ľavej strane sa bude zobrazovať kláves Esc. Systémové ovládacie prvky si môžete kedykoľvek zobraziť tak, že klepnutím na ikonu  rozbalíte Control Strip.

Funkčné tlačidlá: Ak chcete na Touch Bare používať funkčné tlačidlá F1 – F12, podržte kláves Function (fn) vľavo dole na klávesnici. Zobrazia sa funkčné klávesy:

Prečítajte si ďalšie informácie o používaní funkčných klávesov na MacBooku Pro s Touch Barom.

Pri používaní Macu sa Touch Bar automaticky mení na základe toho, čo práve robíte, a zobrazuje príslušné nástroje, ktoré už viete používať. Čítajte ďalej a pozrite si príklady toho, čo môže Touch Bar robiť vo vašich obľúbených aplikáciách, a naučte sa ho prispôsobovať podľa svojich potrieb.

 

Používanie ovládacích prvkov Touch Baru v aplikáciách

Mnoho aplikácií zabudovaných v Macu má ovládacie prvky Touch Baru, ktoré uľahčujú vykonávanie bežných akcií. Aj vaše obľúbené aplikácie tretích strán môžu Touch Bar využívať.

Pozrite sa, čo Touch Bar dokáže v niektorých obľúbených aplikáciách pre Mac. Preskúmajte aj ďalšie obľúbené aplikácie a zistite, čo Touch Bar ponúka.

Finder

      

Navigácia a zobrazenie: Vo Finderi môžete klepnutím na šípky na Touch Bare prechádzať medzi jednotlivými položkami. Klepnutím na ikonu  si zobrazíte položky v Rýchlom náhľade.

 

Zobrazenie a zoradenie: Klepnutím na ikonu  si zobrazíte možnosti zobrazenia a zoradenia súborov a priečinkov.

 

Zdieľanie: Klepnutím na ikonu  si zobrazíte možnosti zdieľania súborov.

 

Označovanie: Klepnutím na ikonu  si zobrazíte značky, ktoré môžete použiť na jednotlivé položky.

 


Safari

      

Obľúbené položky: V prehliadači Safari klepnite na Touch Bare na obľúbenú webovú stránku, čím ju otvoríte.

 

Navigácia a vyhľadávanie: Klepnutím na šípku doprava alebo doľava prejdete späť alebo dopredu. Klepnutím do vyhľadávacieho poľa spustíte vyhľadávanie alebo klepnutím na ikonu  otvoríte nový tab.

 


Mail

      

Vykonávanie bežných úloh: Touch Bar v aplikácii Mail môžete používať na písanie správ, odpovedanie na správy, archivovanie, označovanie správ ako odpad či pridávanie značiek správam.

 

Používanie prediktívneho písania: V aplikácii Mail a ďalších aplikáciách, kde píšete text, predpovedá Touch Bar, čo chcete napísať. Emoji alebo slovo vložíte tak, že naň klepnete.

 

Formátovanie textu: Pri písaní správy vyberte nejaký text a na Touch Bare sa zobrazia možnosti formátovania ako tučné písmo, kurzíva alebo zoznamy.

 

Používanie emoji: V aplikáciách ako Mail a Správy sa môžete namiesto slov zábavným spôsobom vyjadrovať pomocou emoji. Klepnutím na ikonu  si zobrazíte najpoužívanejšie emoji a ďalším klepnutím môžete môžete emoji vložiť.

 


Fotky

      

Rýchle prechádzanie knižnice: Vo Fotkách vám Touch Bar prechádzaním prstom cez miniatúry urýchli nájdenie požadovanej fotky. Klepnutím na ikonu  označíte vybranú fotku ako obľúbenú, tlačidlom Automatické vylepšenie použijete funkciu automatického vylepšenia, tlačidlo  slúži na otočenie a tlačidlo „Pridať do“ na pridanie fotky do albumu.

 

Úprava fotiek: Keď otvoríte fotku v zobrazení na úpravy, môžete pomocou ovládacích prvkov Touch Baru upraviť svetlo a farby alebo zmeniť fotku na čierno-bielu. Klepnutím na ikonu Upraviť zobrazíte nástroje filtrov a nástroje na orezanie. Po vykonaní zmien môžete klepnutím na tlačidlo  a jeho podržaním zobraziť pôvodný obrázok.

 


Mapy

      

Nájdenie svojej polohy: V Mapách môžete klepnutím na ikonu  na Touch Bare nájsť svoju polohu. Klepnite do vyhľadávacieho poľa a zadajte cieľ svojej cesty.

 

Zobrazenie vecí v okolí: Touch Bar ukazuje tlačidlá s kategóriami miest v okolí, ako sú reštaurácie, hotely a čerpacie stanice.

 

Trasa: Po výbere miesta, ktoré chcete navštíviť, sa vám zobrazia možnosti získania trasy, zavolania do danej firmy alebo zobrazenia jej webovej stránky.

 


Poznámky

      

Vytvorenie poznámky: V Poznámkach môžete klepnutím na ikonu  na Touch Bare vytvoriť novú poznámku. Klepnutím na ikonu  pridáte poznámku do zoznamu úloh.

 

Formátovanie textu: Klepnutím na ikonu  si zobrazíte tlačidlá na zarovnanie textu a použitie štýlov, ako je tučný text, kurzíva alebo podčiarknutie.

 

Použitie štýlov: Klepnutím na ikonu  použijete štýly odsekov, ako sú napríklad číslované zoznamy, zoznamy s odrážkami alebo nadpisy.

 


Kalendár

      

Zobrazenie dňa: V Kalendári si klepnutím na tlačidlo Dnes zobrazíte udalosti na aktuálny deň alebo potiahnutím prstom po Touch Bare môžete vybrať mesiac – minulý alebo budúci.

 

Úpravy udalostí: Vyberte si v kalendári udalosť a klepnutím si zobrazte jej podrobnosti, upravte čas či miesto a pridajte alebo vymažte pozvané osoby.

 


FaceTime

      

Ovládanie hovorov: Vo FaceTime môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory, zobraziť si informácie o volajúcom a odoslať správu alebo email, keď práve nemôžete hovoriť – to všetko z Touch Baru.

 

Prispôsobenie Touch Baru

V mnohých aplikáciách, ako sú Finder, Mail a Safari, si môžete Touch Bar prispôsobiť.

Vyberte položky Zobraziť > Prispôsobiť Touch Bar. Na displeji sa zobrazí okno prispôsobenia, v ktorom môžete vybrať svoje obľúbené položky:

Pri prispôsobovaní Touch Baru sa jeho tlačidlá chvejú a na ľavej strane sa zobrazuje tlačidlo Hotovo.

Pomocou kurzora môžete potiahnuť požadované položky z displeja nadol na Touch Bar. Ak chcete zmeniť poradie položiek na Touch Bare, môžete ich potiahnuť doľava alebo doprava. A ak chcete nejakú položku odstrániť, potiahnite ju nahor a preč z Touch Baru. Keď skončíte s prispôsobovaním, klepnite na Touch Bare na tlačidlo Hotovo alebo kliknite na tlačidlo Hotovo na obrazovke.

Prispôsobenie Control Stripu

Aj tlačidlá na Control Stripe (vrátane Siri) môžete pridávať, odstraňovať alebo presúvať.

V ľubovoľnej aplikácii, ktorá podporuje prispôsobenie (napríklad vo Finderi), vyberte položky Zobraziť > Prispôsobiť Touch Bar. Klepnutím na oblasť Control Strip na Touch Bare sa prepnete na prispôsobenie Control Stripu. Pomocou kurzora môžete potom potiahnuť požadované položky z displeja nadol na Control Strip. Ak chcete zmeniť poradie položiek na Control Stripe, môžete ich potiahnuť doľava alebo doprava. A ak chcete nejakú položku odstrániť, potiahnite ju nahor a preč z Touch Baru. Keď skončíte s prispôsobovaním, klepnite na Touch Bare na tlačidlo Hotovo alebo kliknite na tlačidlo Hotovo na obrazovke.

Do režimu prispôsobenia Control Stripu môžete prejsť aj kliknutím na možnosť Prispôsobiť Control Strip v časti Klávesnica v systémových nastaveniach.

Skúmanie a experimentovanie

Väčšina aplikácií ponúka na Touch Bare skratky, nástroje a ovládacie prvky pre úlohy, ktoré chcete vykonať. Venujte trochu času ich vyskúšaniu, aby ste zistili, čo všetko môžete rýchlo a jednoducho dosiahnuť.

Často je jednoduchšie kliknúť na Touch Bar než klikať na položky na obrazovke alebo ich vyberať. Môžete napríklad otvoriť Kalkulačku a uskutočňovať rýchle výpočty pomocou tlačidiel s číslami a funkciami na Touch Bare – bez toho, aby ste museli hýbať kurzorom, klikať alebo písať text.

Neprestávajte Touch Bar používať, hľadajte spôsoby, ako robiť potrebné veci, a skúmajte obľúbené aplikácie tretích strán, ktoré vďaka funkciám Touch Baru získajú nový rozmer.

Používanie možností prístupnosti s Touch Barom

Funkcie prístupnosti, ktoré zjednodušujú používanie Macu, vám môžu uľahčiť aj používanie Touch Baru. Stlačte kláves Command a trojnásobným stlačením Touch ID (tlačidlo napájania) zapnite funkciu VoiceOver, ktorá číta nahlas príkazy Touch Baru. 

Prečítajte si ďalšie informácie o používaní funkcií prístupnosti s Touch Barom.

Dátum zverejnenia: