Používanie Touch Baru na MacBooku Pro

Na MacBooku Pro sa Touch Bar nad klávesnicou prispôsobuje tomu, čo práve robíte, a podľa potreby ponúka intuitívne klávesové skratky a ovládacie prvky aplikácie.

Touch Bar na MacBooku Pro poskytuje rýchly prístup k príkazom na Macu a automaticky sa mení na základe toho, čo práve robíte a aké aplikácie používate. Touch Bar je k dispozícii na modeloch MacBooku Pro z roku 2016 a novších s výnimkou MacBooku Pro (13-palcový, 2016, dva porty Thunderbolt 3) a MacBooku Pro (13-palcový, 2017, dva porty Thunderbolt 3).

Nájdenie systémových ovládacích prvkov a nastavení na Control Stripe

Keď spustíte MacBook Pro, Control Strip na pravej strane Touch Baru zobrazí niekoľko známych tlačidiel, ako sú hlasitosť, stlmiť, jas displeja a Siri. Klepnutím na rozbaľovacie tlačidlo na Control Stripe zobrazíte ovládacie prvky ako jas, Mission Control, Launchpad a prehrávanie médií.


16-palcový MacBook Pro s Touch Barom

Ak chcete používať na Touch Bare používať funkčné tlačidlá F1 – F12, stlačte kláves Function (fn) vľavo dole na klávesnici.

16-palcový MacBook Pro s Touch Barom má samostatný kláves Escape (Esc). Na 13-palcovom alebo 15-palcovom MacBooku Pro s Touch Barom sa tlačidlo Escape (Esc) zobrazuje na ľavej strane Touch Baru.


Používanie Touch Baru v aplikáciách

Mnoho aplikácií zabudovaných v Macu má ovládacie prvky Touch Baru, ktoré uľahčujú vykonávanie bežných akcií. V Maile napríklad môžete pomocou Touch Baru písať správy, odpovedať na ne, archivovať ich, označovať ich ako spam a pridávať k nim značky. 

Pri písaní e-mailov Touch Bar predpovedá, čo chcete napísať. Klepnutím na slovo alebo emotikon na Touch Bare ho vložíte do textu.

Keď vyberiete text, Touch Bar zobrazí možnosti formátovania ako tučné písmo, kurzíva alebo zoznamy.

Väčšina aplikácií vrátane väčšiny aplikácií od iných výrobcov ponúka na Touch Bare skratky, nástroje a ovládacie prvky pre úlohy, ktoré chcete vykonať. Venujte trochu času ich vyskúšaniu, aby ste zistili, čo všetko môžete rýchlo a jednoducho dosiahnuť.


Prispôsobenie Touch Baru

V mnohých aplikáciách, ako sú Finder, Mail a Safari, si môžete Touch Bar prispôsobiť.

Vyberte položky Zobraziť > Prispôsobiť Touch Bar. Na displeji sa zobrazí okno prispôsobenia, v ktorom môžete vybrať svoje obľúbené položky:

Tlačidlá na Touch Bare sa pri prispôsobovaní chvejú. Pomocou kurzora môžete potiahnuť požadované položky z displeja nadol na Touch Bar.

Rozmiestnenie položiek v Touch Bare môžete zmeniť potiahnutím doprava a doľava. Ak chcete nejakú položku z Touch Baru odstrániť, potiahnite ju z neho preč smerom nahor. Po skončení kliknite na položku Hotovo na obrazovke.

Prispôsobenie Control Stripu

Aj tlačidlá na Control Stripe (vrátane Siri) môžete pridávať, odstraňovať alebo presúvať.

V ľubovoľnej aplikácii, ktorá podporuje prispôsobenie (napríklad vo Finderi), vyberte položky Zobraziť > Prispôsobiť Touch Bar. Klepnutím na oblasť Control Strip na Touch Bare sa prepnete na prispôsobenie Control Stripu.

Pomocou kurzora môžete potom potiahnuť požadované položky z displeja nadol na Control Strip.

Ak chcete zmeniť poradie položiek na Control Stripe, môžete ich potiahnuť doľava alebo doprava. A ak chcete nejakú položku odstrániť, potiahnite ju nahor a preč z Touch Baru. Po skončení kliknite na položku Hotovo na obrazovke.

Do režimu prispôsobenia Control Stripu môžete prejsť aj kliknutím na možnosť Prispôsobiť Control Strip v časti Klávesnica v systémových nastaveniach.


Používanie možností prístupnosti s Touch Barom

Funkcie prístupnosti, ktoré zjednodušujú používanie Macu, vám môžu uľahčiť aj používanie Touch Baru. Stlačte kláves Command a trojnásobným stlačením Touch ID (tlačidlo napájania) zapnite funkciu VoiceOver, ktorá číta nahlas príkazy Touch Baru. 

Prečítajte si ďalšie informácie o používaní funkcií prístupnosti s Touch Barom.

Dátum zverejnenia: