macOS High Sierra

Používanie VoiceOveru s Touch Barom

Ak má váš Mac Touch Bar, môžete pomocou VoiceOveru vyberať a aktivovať položky na Touch Bare vykonávaním gest priamo na Touch Bare. Ak už používate VoiceOver na iPhone alebo iPade, tieto gestá budete poznať.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť VoiceOver pomocou Touch Baru, stlačte a podržte kláves Command na klávesnici a trikrát rýchlo stlačte Touch ID.

  • Navigácia medzi položkami: Prejdite prstom alebo potiahnite doprava alebo doľava na Touch Bare. Pri pohybe na Touch Bare bude VoiceOver oznamovať a zvýrazňovať aktuálne vybranú položku. Keď prechádzate prstom, VoiceOver bude tiež prehrávať zvukové efekty označujúce prázdne miesto.

    Orámovanie položky na paneli Touch Bar je nezávislé od kurzora VoiceOver na položke na obrazovke.

  • Výber položky: Jedenkrát klepnite na položku.

  • Aktivácia vybranej položky: Dvakrát klepnite na položku.

  • Výber a aktivácia položky: Použite rozdelené klepnutie – podržte položku jedným prstom a klepnutím iným prstom kdekoľvek na Touch Bare ju aktivujte.

Gesto dvojitého klepnutia a podržania je obzvlášť užitočné pri vykonávaní akcií, ako je napríklad ťahanie posuvníkov na úpravu jasu, hlasitosti alebo rozsahov dátumu a času. Môžete napríklad dvakrát klepnúť na položku na Touch Bare a podržať ju, kým nezaznejú tri vzostupné tóny, a potom bez zdvihnutia prsta potiahnutím presunúť posuvník.

Tip: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).