macOS High Sierra

Zväčšenie Touch Baru

Ak nevidíte dobre položky na Touch Bare, môžete zapnúť jeho zväčšenie, čím sa na obrazovke zobrazí jeho väčšia verzia.

Zväčšený Touch Bar v dolnej časti obrazovky. Krúžok na tlačidle sa zmení po vybratí tlačidla.
  • Zapnutie alebo vypnutie zväčšenia Touch Baru: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, kliknite na Zväčšovanie a vyberte Povoliť zväčšenie Touch Baru. Ak ju chcete vypnúť, políčko odškrtnite.

    Otvoriť panel Zväčšiť za mňa

  • Zobrazenie zväčšeného Touch Baru na obrazovke: Podržte prst na Touch Bare. Ak na Touch Bar len klepnete, na obrazovke sa nezobrazí zväčšená verzia – musíte na ňom podržať prst.

  • Zmenšenie alebo zväčšenie úrovne zväčšenia: Podržte kláves Command na klávesnici a rozovrite alebo zovrite dva prsty na Touch Bare.

  • Výber a aktivácia položky: Prechádzajte prstom po Touch Bare, kým sa krúžok na obrazovke nebude nachádzať na položke, ktorú chcete vybrať, podržte prst na mieste, kým krúžok nezmení farbu (keď je položka vybratá), a zdvihnutím prsta aktivujte položku.

    Na položku môžete klepnúť aj rozdelene. Podržte jeden prst na položke, ktorú chcete vybrať, a potom klepnutím iným prstom kdekoľvek na Touch Bare ju aktivujte. Nemusíte čakať, kým krúžok zmení farbu.

Zväčšenie Touch Baru nie je dostupné pri používaní VoiceOveru.