Používanie modulu Pro Display XDR s Boot Campom

Na niektorých modeloch Macu môžete modul Apple Pro Display XDR používať so systémom Microsoft Windows. Treba sa len uistiť, že máte aktuálny softvér.

Overenie kompatibility Macu

Ak ste nainštalovali najnovšie aktualizácie softvéru od spoločnosti Apple, môžete modul Pro Display XDR používať so systémom Microsoft Windows 10 na týchto modeloch Macu:

  • 15-palcový alebo 16-palcový MacBook Pro uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr
  • Mac Pro uvedený na trh v roku 2019
  • iMac uvedený na trh v roku 2019

Aktualizácia softvéru

  1. Spustite na Macu systém macOS a potom pomocou funkcie Aktualizácia softvéru nainštalujte najnovšie aktualizácie pre systém macOS. Mac musí používať systém macOS Catalina 10.15.2 alebo novší.
  2. Na inštaláciu systému Windows 10 použite Sprievodcu Boot Camp.
  3. Spustite na Macu systém Windows a potom pomocou funkcie Apple aktualizácia softvéru nainštalujte najnovšie aktualizácie od spoločnosti Apple pre systém Windows.

Modul Pro Display XDR nevyžaduje žiadne ďalšie nastavenie, aby sa mohol používať so systémom Windows.

Ďalšie informácie

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: