Prepínanie medzi systémami Windows a macOS

Počas spúšťania podržte kláves Option a potom zvoľte štartovací disk pre systém Windows alebo macOS.

Po nainštalovaní systému Microsoft Windows do Macu pomocou aplikácie Boot Camp môžete prostredníctvom Správcu štartovania prepínať medzi systémami Windows a macOS.

Postup pri prepínaní medzi systémami Windows a macOS

  1. Reštartujte Mac a potom počas spúšťania ihneď podržte kláves Option (alebo Alt) ⌥ na klávesnici.
    Ak aktuálne používate systém macOS, môžete ho reštartovať výberom položky menu Apple () > Reštartovať. Ak aktuálne používate systém Windows, môžete kliknúť na tlačidlo Štart a potom kliknúť na ikonu zapnutia  a vybrať položku Reštartovať.
  2. Po zobrazení okna Správca štartovania kláves Option uvoľnite:
    Správca štartovania
  3. Vyberte štartovací disk pre systém macOS alebo Windows (Boot Camp) a potom kliknite na šípku pod jeho ikonou alebo stlačte kláves Return. 

Tento postup zopakujte vždy, keď budete chcieť prepnúť operačný systém.

Ďalšie informácie

  • Ak používate čítačku obrazovky VoiceOver alebo inú a potrebujete pomoc s prepínaním medzi systémami Windows a macOS, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.
  • Ak v menu aplikácie Boot Camp v systéme Windows vyberiete položku Restart in OS X (Reštartovať do systému OS X), môže sa zobraziť správa Could not locate the OS X boot volume (Nepodarilo sa nájsť spúšťací oddiel systému OS X). Do operačného systému pre počítač Mac môžete prepnúť vykonaním uvedených krokov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: