Inštalácia systému Windows 10 na Macu pomocou Sprievodcu Boot Camp

Aplikácia Boot Camp vám umožňuje nainštalovať si na Macu systém Microsoft Windows 10 a po reštartovaní Macu prepínať medzi systémami macOS a Windows.

Čo treba na inštaláciu systému Windows 10 na Macu

Boot Camp vyžaduje Mac s procesorom Intel.

 • MacBook uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr
 • MacBook Air uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr
 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr
 • Mac mini uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr
     
 • iMac uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr1
 • iMac Pro (všetky modely)
 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2013 alebo neskôr
   

Najnovšie aktualizácie systému macOS, ktoré môžu zahŕňať aktualizácie Sprievodcu Boot Camp. Sprievodcu Boot Camp použijete na inštaláciu systému Windows 10.

Minimálne 64 GB voľného úložného priestoru na štartovacom disku Macu:

 • V Macu postačí aj 64 GB voľného úložného priestoru, no aspoň 128 GB zabezpečí lepšie fungovanie. Automatické aktualizácie systému Windows si vyžadujú minimálne toľko priestoru.
 • Ak máte iMac Pro alebo Mac Pro s pamäťou (RAM) 128 GB alebo väčšou, štartovací disk potrebuje aspoň toľko voľného úložného priestoru, koľko je v Macu pamäte.2

Externú flashovú jednotku USB s kapacitou minimálne 16 GB (s výnimkou prípadov, keď používate Mac, ktorý na inštaláciu systému Windows nevyžaduje flashovú jednotku).

64-bitovú verziu systému Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro na obraze disku (ISO) alebo inom inštalačnom médiu. Ak systém Windows inštalujete na Mac prvýkrát, je nutné použiť plnú verziu systému Windows, a nie upgrade.

Ikona aplikácie Sprievodca Boot Camp

Ako inštalovať systém Windows 10 na Macu

Na inštaláciu systému Windows použite Sprievodcu Boot Camp, ktorý je v Macu nainštalovaný.

1. Skontrolujte nastavenie zabezpečeného štartovania

Prečítajte si, ako skontrolovať nastavenie zabezpečeného štartovania. Predvoleným nastavením zabezpečeného štartovania je Plné zabezpečenie. Ak ste ho zmenili na možnosť Bez zabezpečenia, pred inštaláciou systému Windows ho zmeňte späť na Plné zabezpečenie. Po inštalácii systému Windows môžete použiť ktorékoľvek nastavenie zabezpečeného štartovania bez toho, aby to ovplyvnilo schopnosť spustiť systém Windows.

2. Pomocou Sprievodcu Boot Camp vytvorte partíciu so systémom Windows

Otvorte Sprievodcu Boot Camp, ktorý je v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Ak sa zobrazí výzva na vloženie jednotky USB, zapojte flashovú jednotku USB do Macu. Sprievodca Boot Camp ju použije na vytvorenie spustiteľnej jednotky USB na inštaláciu systému Windows.
 • Keď vás Sprievodca Boot Camp požiada, aby ste nastavili veľkosť partície so systémom Windows, nezabudnite vziať do úvahy minimálne požiadavky na úložný priestor z predchádzajúcej sekcie. Nastavte veľkosť partície, ktorá zodpovedá vašim potrebám, pretože neskôr sa už nebude dať zmeniť.

3. Formátujte partíciu so systémom Windows (BOOTCAMP)

Keď Sprievodca Boot Camp dokončí svoju prácu, Mac sa reštartuje a spustí sa inštalátor systému Windows. Ak sa inštalátor opýta, kam nainštalovať systém Windows, vyberte partíciu BOOTCAMP a kliknite na položku Formátovať. Vo väčšine prípadov inštalátor automaticky vyberie a naformátuje partíciu BOOTCAMP.

4. Nainštalujte systém Windows

Odpojte všetky externé zariadenia, ktoré nie sú počas inštalácie potrebné. Potom kliknite na Ďalej a podľa pokynov na obrazovke začnite s inštaláciou systému Windows.

5. Použite inštalátor Boot Camp v systéme Windows

Po dokončení inštalácie systému Windows sa Mac spustí v systéme Windows a otvorí sa uvítacie okno inštalátora Boot Camp. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu Boot Camp a podporný softvér (ovládače) systému Windows. Po dokončení postupu sa zobrazí výzva na reštartovanie.

 • Ak sa inštalátor Boot Camp nespustí, spustite ho manuálne a dokončite v ňom inštaláciu Boot Campu.
 • Ak máte externý displej pripojený k portu Thunderbolt 3 na Macu, nebude sa na displeji počas inštalácie až 2 minúty nič zobrazovať (obrazovka bude čierna, sivá alebo modrá).


Postup pri prepínaní medzi systémami Windows a macOS

Reštartujte systém a potom počas spúšťania stlačte a podržte kláves Option (alebo Alt) ⌥ na prepnutie medzi systémami Windows a macOS.


Ďalšie informácie

Ak máte niektorý z týchto modelov Macu so systémom OS X El Capitan alebo novším, na inštaláciu systému Windows nepotrebujete flashovú jednotku USB:

 • MacBook uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr
 • MacBook Air uvedený na trh v roku 2017 alebo neskôr3
 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr3
 • iMac uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr
 • iMac Pro (všetky modely)
 • Mac Pro uvedený na trh koncom roka 2013 alebo neskôr
   

Na odstránenie systému Windows z Macu použite Sprievodcu Boot Camp. Nepoužite na to žiadnu inú utilitu.

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní systému Windows v Macu, otvorte Sprievodcu Boot Camp a kliknite na tlačidlo Otvoriť pomocníka pre Boot Camp. 


1. Ak používate iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014), iMac (27-palcový, koniec roka 2013) alebo iMac (27-palcový, koniec roka 2012) s pevným diskom s kapacitou 3 TB a so systémom macOS Mojave alebo novším, prečítajte si, aké upozornenie sa môže zobraziť počas inštalácie.

2. Napríklad ak má Mac 128 GB pamäte, štartovací disk musí mať pre Windows k dispozícii aspoň 128 GB voľného úložného priestoru. Ak chcete zistiť, koľko má Mac pamäte, vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac. Ak chcete zistiť, aký úložný priestor je k dispozícii, kliknite na tab Úložisko v tom istom okne.

3. Tieto modely Macov sa predávali aj v konfigurácii so 128 GB pevným diskom. Spoločnosť Apple odporúča minimálne 256 GB pevný disk, aby ste mohli vytvoriť partíciu Boot Camp s veľkosťou aspoň 128 GB.
  

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: