Inštalácia systému Windows 10 na Macu pomocou Sprievodcu Boot Camp

Aplikácia Boot Camp vám umožňuje nainštalovať si na Macu systém Microsoft Windows 10 a po reštartovaní Macu prepínať medzi systémami macOS a Windows.

Sprievodca Boot Camp v MacBooku Pro

Čo treba na inštaláciu systému Windows 10 na Macu

Jeden z týchto modelov Macu:

 • MacBook uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr
 • MacBook Air uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr
 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr
 • Mac mini uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr
     
 • iMac uvedený na trh v roku 2012 alebo neskôr1
 • iMac Pro (všetky modely)
 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2013
   

Najnovšie aktualizácie systému macOS, ktoré môžu zahŕňať aktualizácie Sprievodcu Boot Camp. Sprievodcu Boot Camp použijete na inštaláciu systému Windows 10.

Minimálne 64 GB voľného úložného priestoru na štartovacom disku Macu:

 • Postačí vám aj 64 GB voľného úložného priestoru, no aspoň 128 GB zabezpečí najlepšie fungovanie. Automatické aktualizácie systému Windows si vyžadujú minimálne toľko priestoru.
 • Ak má váš Mac 128 GB pamäte (RAM) alebo viac, inštalátor systému Windows potrebuje aspoň toľko voľného úložného priestoru, akú má Mac pamäť. Ak má váš Mac napríklad 256 GB pamäte, štartovací disk musí mať aspoň 256 GB voľného úložného priestoru na systém Windows.

Externú flashovú jednotku USB s kapacitou minimálne 16 GB (s výnimkou prípadov, keď používate Mac, ktorý si na inštaláciu systému Windows nevyžaduje flashovú jednotku).

64-bitovú verziu systému Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro na obraze disku (ISO) alebo inom inštalačnom médiu:


Ako inštalovať systém Windows 10 na Macu

Na inštaláciu systému Windows použite Sprievodcu Boot Camp. Nachádza sa v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.

1. Pomocou Sprievodcu Boot Camp vytvorte partíciu so systémom Windows

Otvorte Sprievodcu Boot Camp a postupujte podľa pokynov na obrazovke:

 • Ak sa zobrazí výzva na vloženie jednotky USB, zapojte flashovú jednotku USB do Macu. Sprievodca Boot Camp ju použije na vytvorenie spustiteľnej jednotky USB na inštaláciu systému Windows.
 • Keď vás Sprievodca Boot Camp požiada, aby ste nastavili veľkosť partície so systémom Windows, nezabudnite vziať do úvahy minimálne požiadavky na úložný priestor z predchádzajúcej sekcie. Nastavte veľkosť partície, ktorá zodpovedá vašim potrebám, pretože neskôr sa už nebude dať zmeniť.

2. Formátujte partíciu so systémom Windows (BOOTCAMP)

Keď Sprievodca Boot Camp dokončí svoju prácu, Mac sa reštartuje a spustí sa inštalátor systému Windows. Ak sa inštalátor opýta, kam nainštalovať systém Windows, vyberte partíciu BOOTCAMP a kliknite na položku Formátovať. Vo väčšine prípadov inštalátor automaticky vyberie a naformátuje partíciu BOOTCAMP.

3. Nainštalujte systém Windows

Odpojte všetky externé zariadenia, ako sú ďalšie displeje a jednotky, ktoré nie sú pri inštalácii potrebné. Potom kliknite na položku Ďalej a podľa pokynov na obrazovke začnite s inštaláciou systému Windows.

4. Použite inštalátor Boot Camp v systéme Windows

Po dokončení inštalácie systému Windows sa Mac spustí v systéme Windows a otvorí sa uvítacie okno inštalátora Boot Camp. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu Boot Camp vrátane podporného softvéru systému Windows (ovládačov). Po dokončení postupu sa zobrazí výzva na reštartovanie.

Ak sa inštalátor Boot Camp nespustí automaticky, mali by ste ako posledný krok spustiť inštalátor Boot Camp ručne a dokončiť inštaláciu pomocou neho.


Postup pri prepínaní medzi systémami Windows a macOS

Reštartujte systém a potom počas spúšťania stlačte a podržte kláves Option (alebo Alt) ⌥, aby ste mohli prepnúť medzi systémami Windows a macOS.


Ďalšie informácie

Ak máte niektorý z týchto modelov Macu so systémom OS X El Capitan 10.11 alebo novším, na inštaláciu systému Windows nepotrebujete flashovú jednotku USB:

 • MacBook uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr
 • MacBook Air uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr2
 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr2
 • iMac uvedený na trh v roku 2015 alebo neskôr
 • iMac Pro (všetky modely)
 • Mac Pro uvedený na trh koncom roka 2013
   

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní systému Windows v Macu, otvorte Sprievodcu Boot Camp a kliknite na tlačidlo Otvoriť pomocníka pre Boot Camp.


1. Ak inštalujete systémy Windows a macOS Mojave na iMacu (27-palcový, koniec roka 2012), iMacu (27-palcový, koniec roka 2013) alebo iMacu (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014) a váš Mac je konfigurovaný s 3 TB pevným diskom, prečítajte si o upozornení, ktoré sa vám môže zobraziť počas inštalácie.

2. Tieto modely Macov sa predávali aj v konfigurácii so 128 GB pevným diskom. Spoločnosť Apple odporúča minimálne 256 GB pevný disk, aby ste mohli vytvoriť partíciu Boot Camp s veľkosťou aspoň 128 GB.
  

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: