Inštalácia systému Windows 10 na Macu pomocou Sprievodcu Boot Camp

Pomocou Sprievodcu Boot Camp si na Mac môžete nainštalovať systém Microsoft Windows 10. Po inštalácii môžete reštartovať svoj Mac a prepínať medzi systémami macOS a Windows.

Sprievodca Boot Camp v MacBooku Pro

Skôr než začnete

Najskôr sa uistite, že váš Mac podporuje Windows 10. Pomocou položky O tomto počítači Mac zistite, ktorý Mac máte, a potom skontrolujte, či sa uvádza v tomto zozname:

 • MacBook Pro z roku 2012 alebo novší
 • MacBook Air z roku 2012 alebo novší
 • MacBook z roku 2015 alebo neskôr
 • iMac Pro
   
 • iMac z roku 2012 alebo novší1
 • Mac mini z roku 2012 alebo novší
 • Mac Pro z konca roka 2013
   

Ďalej skontrolujte, či máte všetko, čo potrebujete:

 • Najnovšiu verziu systému macOS. Prečítajte si, ako aktualizovať softvér na Macu.
 • Najmenej 64 GB voľného miesta na disku Macu, aby ste mohli vytvoriť partíciu aplikácie Boot Camp. Automatické aktualizácie systému Windows vyžadujú najmenej 128 GB, a preto spoločnosť Apple odporúča použiť partíciu s veľkosťou minimálne 128 GB, aby bolo používanie systému Windows optimálne.
 • prázdny flashový disk USB 2 s kapacitou 16 GB alebo viac,  Niektoré modely Macu nevyžadujú inštaláciu z externého flashového disku.

Potrebujete tiež obraz disku (ISO) alebo inštalačné médium so 64-bitovou verziou systému Microsoft Windows 10 Home alebo Pro:

 • Ak Windows na Mac inštalujete prvýkrát, použite plnú verziu, nie upgrade.
 • Ak ste kópiu systému Windows získali na DVD disku, možno z nej bude potrebné vytvoriť obraz disku
 • Ak ste systém Windows dostali na flashovom disku USB alebo máte kód produktu systému Windows bez inštalačného disku, môžete si súbor ISO s obrazom disku stiahnuť od spoločnosti Microsoft.

Inštalácia systému Windows

Teraz máte všetko potrebné na inštaláciu systému Windows na Mac:

1. Otvorte Sprievodcu Boot Camp a vytvorte partíciu BOOTCAMP

Sprievodcu Boot Camp spustite z priečinka Aplikácie > Utility. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Aplikácia vám pomôže vytvoriť na štartovacom disku partíciu BOOTCAMP a stiahnuť potrebné softvérové ovládače pre systém Windows. 

Veľkosť vytvorenej partície BOOTCAMP sa už neskôr nedá zmeniť, a preto sa uistite, že vám bude stačiť. Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti spoločnosť Apple odporúča najmenej 128 GB.

Ak sa počas inštalácie zobrazí výzva, pripojte prázdny flashový disk USB 2.

2. Naformátujte partíciu BOOTCAMP

Keď Sprievodca Boot Camp dokončí svoju prácu, Mac sa reštartuje a spustí sa inštalátor systému Windows. Vo väčšine prípadov inštalátor automaticky vyberie a naformátuje správnu partíciu. Ak Windows inštalujete z flashového disku alebo optickej jednotky, inštalátor môže zobraziť otázku, kam ho chcete nainštalovať. Vyberte partíciu BOOTCAMP a potom kliknite na položku Formátovať.

3. Nainštalujte Windows a podporný softvér pre Windows

Odpojte všetky externé zariadenia, ako sú displeje a disky, ktoré nie sú pri inštalácii potrebné. Potom podľa výziev na obrazovke nainštalujte Windows. Po dokončení inštalácie sa na Macu spustí Windows a inštalátor podporného softvéru pre Windows.

Ak sa uvítacia obrazovka inštalátora aplikácie Boot Camp nezobrazí automaticky, musíte podporný softvér pre Windows nainštalovať manuálne.

Prepínanie medzi systémami macOS a Windows

 1. Reštartujte Mac a okamžite podržte kláves Option.
 2. Po zobrazení okna Správca štartovania kláves Option uvoľnite.
 3. Vyberte štartovací disk systému macOS alebo Windows a kliknite na šípku alebo stlačte kláves Return. 

Tento postup zopakujte vždy, keď budete chcieť prepnúť operačný systém.

Ďalšie informácie

Ak máte jeden z nasledujúcich modelov Macu so systémom OS X El Capitan 10.11 alebo novším, na inštaláciu systému Windows nepotrebujete flashový disk USB:

 • MacBook Pro z roku 2015 alebo novší2
 • MacBook Air z roku 2015 alebo novší2
 • MacBook uvedený v roku 2015 alebo neskôr
   
 • iMac z roku 2015 alebo novší
 • iMac Pro
 • Mac Pro z konca roka 2013
   

Ďalšie informácie o používaní systému Windows v Macu získate po kliknutí na tlačidlo na otvorenie pomocníka pre Boot Camp v Sprievodcovi Boot Camp.

1. Prečítajte si viac o inštalácii systémov Windows a macOS Mojave na iMacu (27-palcový, koniec roka 2012), iMacu (27-palcový, koniec roka 2013) alebo iMacu (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014) v konfigurácii s 3 TB pevnými diskami.

2. Tieto modely Macov sa predávali aj v konfigurácii so 128 GB pevným diskom. Spoločnosť Apple odporúča pevný disk s veľkosťou najmenej 256 GB, aby na ňom bolo možné vytvoriť partíciu aplikácie Boot Camp s veľkosťou minimálne 128 GB.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: