Identifikácia modelu Macu Pro

Na základe týchto informácií môžete zistiť, ktorý model Macu Pro máte a z ktorej fázy vývoja Macu Pro pochádza.

Mac je možné identifikovať viacerými spôsobmi. Najjednoduchšie je použiť funkciu O tomto počítači Mac, ktorá je k dispozícii po výbere možnosti O tomto počítači Mac v menu Apple () v ľavom hornom rohu obrazovky. Ďalšou možnosťou je apka Informácie o systéme. Prečítajte si, ako pomocou týchto nástrojov identifikovať Mac.

Ak Mac nemáte so sebou alebo ak sa nespustí, použite namiesto toho niektoré z nasledujúcich riešení:

  • Vyhľadajte sériové číslo, ktoré je vytlačené na spodnej strane Macu vedľa regulačných označení. V prípade predchádzajúcich modelov Macu Pro je sériové číslo vytlačené na zadnom paneli počítača pod portmi na prenos videosignálu. Nachádza sa aj na pôvodnom balení vedľa štítka s čiarovým kódom. Potom môžete toto sériové číslo zadať na stránke Kontrola nároku na servis a podporu alebo na stránke Technické špecifikácie a zistiť svoj model.

  • Na pôvodnom balení sa môže nachádzať aj výrobné číslo Apple, napríklad MLH12xx/A („xx“ je premenná, ktorá sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu). Svoj model môžete vyhľadať tak, že v zozname uvedenom nižšie nájdete výrobné číslo Apple.

2023

id-mac-pro-2019

Mac Pro (2023)

Identifikátor modelu: Mac14,8

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Sonoma

Technické špecifikácie: Mac Pro (2023)

Používateľská príručka: Mac Pro (2023)

id-mac-pro-2019-rack

Mac Pro (rack, 2023)

Identifikátor modelu: Mac14,8

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Sonoma

Technické špecifikácie: Mac Pro (rack, 2023)

Používateľská príručka: Mac Pro (rack, 2023)

2019

id-mac-pro-2019

Mac Pro (2019)

Identifikátor modelu: MacPro7,1

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Sonoma

Technické špecifikácie: Mac Pro (2019)

Používateľská príručka: Mac Pro (2019)

id-mac-pro-2019-rack

Mac Pro (rack, 2019)

Identifikátor modelu: MacPro7,1

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Sonoma

Technické špecifikácie: Mac Pro (rack, 2019)

Používateľská príručka: Mac Pro (rack, 2019)

2013

id-mac-pro-2013

Mac Pro (koniec roka 2013)

Identifikátor modelu: MacPro6,1

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Monterey

Výrobné čísla: ME253xx/A, MD878xx/A

Technické špecifikácie: Mac Pro (koniec roka 2013)

2012

id-mac-pro-2009-2012

Mac Pro (polovica roka 2012)

Identifikátor modelu: MacPro5,1

Výrobné čísla: MD770xx/A, MD771xx/A

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave*

Technické špecifikácie: Mac Pro (polovica roka 2012)

Používateľská príručka: Mac Pro (polovica roka 2012)

id-mac-pro-2009-2012

Mac Pro Server (polovica roka 2012)

Identifikátor modelu: MacPro5,1

Výrobné číslo: MD772xx/A

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave*

Technické špecifikácie: Mac Pro Server (polovica roka 2012)

* Na inštaláciu systému macOS Mojave v modeloch Macu Pro z roku 2012 je vyžadovaná grafická karta s podporou technológie Metal.

2010

id-mac-pro-2009-2012

Mac Pro (polovica roka 2010)

Identifikátor modelu: MacPro5,1

Výrobné čísla: MC250xx/A, MC560xx/A, MC561xx/A

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave*

Technické špecifikácie: Mac Pro (polovica roka 2010)

id-mac-pro-2009-2012

Mac Pro Server (polovica roka 2010)

Identifikátor modelu: MacPro5,1

Výrobné číslo: MC915xx/A

Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave*

Technické špecifikácie: Mac Pro Server (polovica roka 2010)

Používateľská príručka: Mac Pro Server (polovica roka 2010)

* Na inštaláciu systému macOS Mojave v modeloch Macu Pro z roku 2010 je vyžadovaná grafická karta s podporou technológie Metal.

2009

id-mac-pro-2009-2012

Mac Pro (začiatok roka 2009)

Identifikátor modelu: MacPro4,1

Výrobné čísla: MB871xx/A, MB535xx/A

Najnovší kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan

Technické špecifikácie: Mac Pro (začiatok roka 2009)

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: