Identifikácia Macu Pro(jeho modelu)

Na základe týchto informácií môžete zistiť, ktorý model Macu Pro máte a z ktorej fázy vývoja Macu Pro pochádza.

Mac je možné identifikovať viacerými spôsobmi. Najjednoduchšie je použiť funkciu O tomto počítači Mac, ktorá je k dispozícii po výbere možnosti O tomto počítači Mac v menu Apple () v ľavom hornom rohu obrazovky. Ďalšou možnosťou je aplikácia Informácie o systéme. Prečítajte si, ako pomocou týchto nástrojov identifikovať Mac.

Ak Mac nemáte so sebou alebo ak sa nespustí, použite namiesto toho niektoré z nasledujúcich riešení:

  • Vyhľadajte sériové číslo, ktoré je vytlačené na spodnej strane Macu vedľa regulačných označení. V prípade predchádzajúcich modelov Macu Pro je sériové číslo vytlačené na zadnom paneli počítača pod portami na prenos videosignálu. Nachádza sa aj na pôvodnom balení vedľa štítka s čiarovým kódom. Toto sériové číslo potom môžete zadať na stránke kontroly nároku na servis a podporu a vyhľadať tak svoj model.
  • Na pôvodnom balení sa môže nachádzať aj výrobné číslo Apple, napríklad MLH12xx/A („xx“ je premenná, ktorá sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu). Svoj model môžete vyhľadať tak, že v zozname uvedenom nižšie nájdete jeho výrobné číslo Apple.

Zoznam modelov Macu Pro

Modely Macu Pro sú usporiadané podľa roku, v ktorom boli uvedené na trh, a sú zoradené od najnovšieho. Kliknutím na názov modelu si môžete zobraziť jeho podrobné technické parametre.

V modeloch Macu Pro uvedených na trh v roku 2013 a neskôr je možné používať najnovšiu verziu systému macOS. V prípade modelov uvedených na trh pred rokom 2013 je uvedený najnovší kompatibilný operačný systém.

2019

Mac Pro (2019)
Identifikátor modelu: MacPro7,1
Technické parametre: Mac Pro (2019)

Mac Pro (regál, 2019)
Identifikátor modelu: MacPro7,1
Technické parametre: Mac Pro (regál, 2019)


2013

Mac Pro (koniec roka 2013)
Identifikátor modelu: MacPro6,1
Výrobné čísla: ME253xx/A, MD878xx/A
Technické parametre: Mac Pro (koniec roka 2013)


2012

Mac Pro (polovica roka 2012)
Identifikátor modelu: MacPro5,1
Výrobné čísla: MD770xx/A, MD771xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave 10.14.6.*
Technické parametre: Mac Pro (polovica roka 2012)

 

Mac Pro Server (polovica roka 2012)
Identifikátor modelu: MacPro5,1
Výrobné číslo: MD772xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave 10.14.6.*
Technické parametre: Mac Pro Server (polovica roka 2012)

* Na inštaláciu systému macOS Mojave v modeloch Macu Pro z roku 2012 je vyžadovaná grafická karta s podporou technológie Metal.


2010

Mac Pro (polovica roka 2010)
Identifikátor modelu: MacPro5,1
Výrobné čísla: MC250xx/A, MC560xx/A, MC561xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave 10.14.6.*
Technické parametre: Mac Pro (polovica roka 2010)

 

Mac Pro Server (polovica roka 2010)
Identifikátor modelu: MacPro5,1
Výrobné číslo: MC915xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: macOS Mojave 10.14.6.*
Technické parametre: Mac Pro Server (polovica roka 2010)

* Na inštaláciu systému macOS Mojave v modeloch Macu Pro z roku 2010 je vyžadovaná grafická karta s podporou technológie Metal.


2009

Mac Pro (začiatok roka 2009)
Identifikátor modelu: MacPro4,1
Výrobné čísla: MB871xx/A, MB535xx/A
Najnovší kompatibilný operačný systém: OS X El Capitan 10.11.6
Technické parametre: Mac Pro (začiatok roka 2009)


Dátum zverejnenia: