Identifikácia Macu Pro

Prečítajte si, ako vyhľadať sériové číslo a ďalšie informácie, ktoré vám umožnia identifikovať Mac Pro.

Vyhľadanie sériového čísla, identifikátora modelu a výrobného čísla

Sériové číslo a ďalšie identifikátory Macu Pro môžete nájsť v systéme macOS, na vonkajšej strane počítača a na jeho balení.

V okne O tomto Macu

Sériové číslo a informácie o modeli svojho počítača vo väčšine verzií systému macOS nájdete v okne O tomto Macu.

Vyberte menu Apple () > O tomto Macu. Zobrazí sa okno, v ktorom bude uvedený názov modelu počítača, napríklad Mac Pro (koniec roka 2013), a sériové číslo. Pomocou tohto sériového čísla potom môžete skontrolovať dostupné možnosti servisu a podpory alebo vyhľadať technické parametre modelu.

Na získanie ďalších informácií môžete použiť aj identifikátor modelu svojho počítača. V okne O tomto Macu kliknite na položku Hlásenie o systéme. V okne systémových informácií, ktoré sa otvorí, vyhľadajte identifikátor modelu v časti Prehľad hardvéru. Pomocou tohto identifikátora potom nižšie vyhľadajte svoj Mac Pro.

Na vonkajšej strane Macu Pro

Vypnite Mac Pro a odpojte všetky pripojené káble, aby ste s ním mohli bezpečne manipulovať.

V prípade Macu Pro (koniec roka 2013) sa sériové číslo nachádza na spodnej strane počítača. Pri starších modeloch Macu Pro sa sériové číslo nachádza na zadnom paneli počítača pod portmi videa. 

Na pôvodnom balení produktu alebo na príjmovom doklade

Ak máte k dispozícii pôvodné balenie Macu Pro, sériové číslo nájdete na štítku s čiarovým kódom na krabici.

Na balení je uvedené aj výrobné číslo Apple, napríklad ME253xx/A. Porovnajte toto číslo so zoznamom nižšie a vyhľadajte v ňom svoj model Macu Pro. 
Výraz „xx“ pred lomkou vo výrobných číslach Apple zodpovedá premenným, ktoré sa líšia podľa krajiny alebo oblasti.

Sériové číslo, číslo modelu a detaily konfigurácie Macu Pro sa môžu nachádzať aj na príjmovom doklade alebo faktúre.

Modely Macu Pro

Kliknutím na príslušný model zobrazíte technické parametre.

2013

   


Mac Pro (koniec roka 2013)

Identifikátor modelu: 
MacPro6,1

Výrobné čísla: 
ME253xx/A
MD878xx/A

2012

   


Mac Pro (polovica roka 2012)

Identifikátor modelu:
MacPro5,1

Výrobné čísla: 
MD770xx/A
MD771xx/A


Mac Pro Server (polovica roka 2012)

Identifikátor modelu: 
MacPro5,1

Výrobné číslo: 
MD772xx/A

2010

   


Mac Pro (polovica roka 2010)

Identifikátor modelu: 
MacPro5,1

Výrobné čísla: 
MC250xx/A
MC560xx/A
MC561xx/A


Mac Pro Server (polovica roka 2010)

Identifikátor modelu: 
MacPro5,1

Výrobné číslo: 
MC915xx/A

2009

   


Mac Pro (začiatok roka 2009)

Identifikátor modelu: 
MacPro4,1

Výrobné čísla: 
MB871xx/A
MB535xx/A

Dátum zverejnenia: