iPod sa nedá zapnúť

Zistite, čo robiť, ak sa iPod nedá zapnúť. iPodu môže v zapnutí brániť viacero vecí. V uvedenom poradí skontrolujte všetky príčiny a zistite, kde je problém.

Uistite sa, že prepínač na zablokovanie ovládacích prvkov je vypnutý

  1. Skontrolujte, či nie je prepínač na zablokovanie ovládacích prvkov zapnutý. Nachádza sa na hornej alebo spodnej strane iPodu. Ak je v zapnutej polohe, uvidíte oranžovú čiarku.
  2. Prepínač vypnite tak, že ho zatlačíte do polohy, v ktorej už oranžovú čiarku neuvidíte.
  3. iPod zapnite stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Uistite sa, že batéria je nabitá

iPod sa nezapne, ak je batéria vybitá. Namiesto toho sa pri pokuse o zapnutie objaví na približne 3 sekundy obrazovka signalizujúca takmer vybitú batériu.

Ak chcete iPod nabiť, pripojte ho k 6-kolíkovému portu FireWire alebo vysokorýchlostnému USB portu v počítači, prípadne ho zapojte do sieťového adaptéra pre Apple iPod, ktorý následne zasuňte do zásuvky. Poznámka: Modely iPodov bez klikacieho kolieska nemožno nabíjať cez USB. iPod shuffle vyžaduje na nabíjanie vysokorýchlostný USB port. iPod nano a iPod (5. generácie) možno nabíjať cez USB alebo FireWire port, ale na synchronizáciu s iTunes si vyžadujú USB. Ak neviete, ktorý model iPodu máte, kliknite sem.

Ak sa pripájate cez USB pri úplne vybitej batérii, môže trvať až 30 minút, kým sa iPod zapne. Kliknite sem, ak chcete získať ďalšie informácie.

Resetujte iPod

Ak sa iPod stále nechce zapnúť alebo sa zdá, že zamrzol, môžete ho skúsiť resetovať. Po resete iPodu zostanú uložené všetky vaše skladby a súbory. Môžete však prísť o niektoré upravené nastavenia.

Úplne vybite batériu iPodu

V ojedinelých prípadoch je pred resetom iPodu potrebné jeho úplné vybitie. Ak sa iPod nezapne ani po jeho resete, postupujte nasledovne:

  1. iPod odpojte od všetkých zdrojov napájania a nechajte ho odpojený približne 24 hodín.
  2. iPod znova zapojte do sieťového adaptéra Apple iPod alebo do počítača a resetujte ho.

Aktualizujte softvér iPodu

Ak sa po resete iPod zapne, použite najnovšiu verziu iTunes na aktualizáciu iPodu.

Ďalšie informácie

Ak sa iPod nedá zapnúť ani po vyskúšaní riešení uvedených vyššie, skontrolujte nasledovné:

  • Uistite sa, že iPod je jediným zariadením v reťazci FireWire alebo USB portov. Odpojte všetko okrem myši, klávesnice a iPodu a následne skúste, či sa nezapne.
  • Uistite sa, že používate káble FireWire alebo USB, ktoré boli dodané s iPodom. Skontrolujte tiež, či káble nie sú poškodené.
  • iPod skúste zapojiť do vstavaného portu iného počítača a zistiť tak, či funguje. Poznámka: Ak používate prenosný počítač, uistite sa, že je zapojený do elektrickej siete a že je otvorený. Ak je displej zatvorený, počítač sa môže nachádzať v pohotovostnom režime, režime spánku alebo režime dlhodobého spánku, následkom čoho sa iPod nebude správne nabíjať.

Ak sa iPod nezapne ani po vykonaní týchto krokov, bude ho potrebné dať opraviť. Opravu si môžete naplánovať na stránke podpory Apple.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

iPod: nezapína sa alebo mrzne

Dátum zverejnenia: