Ako resetovať iPod shuffle

Ak iPod shuffle po stláčaní tlačidiel nereaguje, môžete ho resetovať.

Reset iPodu shuffle:

  1. Uistite sa, že je iPod shuffle vypnutý a odpojený od počítača. 
  2. Počkajte 5 až 10 sekúnd.
  3. Pohnite iPodom shuffle do polohy prehrávania v poradí alebo v náhodnom slede. Zapnite iPod shuffle a môžete ho znova začať používať.

Prečítajte si viac o iPode shuffle alebo o tom, čo robiť, ak chcete resetovať iný model iPod.

Dátum zverejnenia: