Ako vynútiť reštartovanie iPodu

Ak iPod nereaguje, skúste vynútiť jeho reštartovanie.

Vynútené reštartovanie iPodu touch

Postupujte podľa pokynov pre váš model:

iPod touch (7. generácia)

Podržte vrchné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti stlačené najmenej 10 sekúnd, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Vynútené reštartovanie iPodu touch (6. generácia) alebo staršieho

Podržte vrchné tlačidlo a tlačidlo Domov stlačené najmenej 10 sekúnd, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vynútené reštartovanie iPodu nano

Postupujte podľa pokynov pre váš model:

iPod nano (7. generácia)

Podržte tlačidlá Spať/Zobudiť a Domov stlačené, až kým sa obrazovka nevypne. Potom počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie nereštartuje. Potrebujete ďalšiu pomoc? Zapojte iPod do napájania a skúste znova  

iPod nano (6. generácia)

Podržte tlačidlo Spať/Zobudiť spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti stlačené najmenej 8 sekúnd alebo kým sa nezobrazí logo Apple.  Potrebujete ďalšiu pomoc? Zapojte iPod do napájania a skúste znova. 

iPod nano (5. generácia) alebo starší

Posuňte prepínač Hold do odomknutej polohy. Potom podržte tlačidlo Menu spolu s prostredným tlačidlom (tlačidlom výberu) stlačené najmenej 8 sekúnd alebo kým sa nezobrazí logo Apple.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vynútené reštartovanie iPodu shuffle

Vynútené reštartovanie iPodu classic

  1. Posuňte prepínač Hold do odomknutej polohy.
  2. Podržte tlačidlo Menu spolu so stredovým tlačidlom (tlačidlom výberu) stlačené najmenej 8 sekúnd alebo kým sa nezobrazí logo Apple.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

  • Položte iPod na stôl a skúste znova. Tentokrát sa pri stlačení prostredného tlačidla nedotknite klikacieho kolieska. A keď stlačíte tlačidlo Menu, stlačte ho bližšie k vonkajšej strane klikacieho kolieska, nie k stredu.
  • Môžete si tiež prečítať, ako sa nabíja iPod classic.
  • Nemáte istotu, ktorý model máte

Dátum zverejnenia: