iPod touch sa nedá zapnúť alebo je zamrznutý

Prečítajte si, ako postupovať, ak vám na iPode touch zamrzla obrazovka, prípadne ak zariadenie nereaguje na dotyky alebo sa po zapnutí zasekne.

Obrazovka je čierna alebo zamrznutá

Postupujte podľa krokov určených pre vaše zariadenie.

Na iPode touch (7. generácia)

 1. Stlačte horné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  iPod touch so šípkami ukazujúcimi na horné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti.
 2. Ak sa iPod touch nezapne, vykonaním týchto krokov skontrolujte hardvér a nabite zariadenie. Nabíjanie môže vyžadovať až hodinu.
 3. Ak sa iPod touch ani potom nedá zapnúť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Na iPode touch (6. generácia) alebo staršom

 1. Stlačte tlačidlo Domov a horné tlačidlo a držte ich, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  iPod touch so šípkami ukazujúcimi na tlačidlo Domov a horné tlačidlo.
 2. Ak sa iPod touch nezapne, vykonaním týchto krokov skontrolujte hardvér a nabite zariadenie. Nabíjanie môže vyžadovať až hodinu.
 3. Ak sa iPod touch ani potom nedá zapnúť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak sa iPod touch zapne, no počas spúšťania sa zasekne

Ak sa počas spúšťania dlho zobrazuje logo Apple alebo červená, prípadne modrá obrazovka, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Pripojte iPod touch k počítaču. Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte Finder. Na PC alebo Macu so systémom macOS Mojave alebo starším otvorte iTunes. Zistite, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.
 2. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 3. Kým je zariadenie pripojené, vykonajte tento postup:
  • Na iPode touch (7. generácia): Stlačte horné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti a držte ich stlačené.
   iPod touch so šípkami ukazujúcimi na horné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti.
  • Na iPode touch (6. generácia) alebo staršom: Stlačte tlačidlo Domov a horné tlačidlo a držte ich stlačené.
   iPod touch so šípkami ukazujúcimi na tlačidlo Domov a horné tlačidlo.
 4. Držte tlačidlá stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  iPod touch s obrazovkou obnovenia.
 5. Keď sa zobrazí možnosť obnovenia alebo aktualizovania, vyberte Aktualizovať.
  Okno Findera s výzvou na aktualizáciu alebo obnovenie iPodu touch. Je vybratá možnosť Aktualizovať.
 6. Počítač stiahne softvér pre vaše zariadenie. Ak bude proces trvať dlhšie ako 15 minút, iPod touch ukončí režim zotavovania. Zopakujte kroky 2 až 4.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc

Dátum zverejnenia: