iPhone, iPad alebo iPod touch sa nenabíja

Ak sa batéria nenabíja, nabíja sa pomaly alebo sa zobrazuje chybová správa, prečítajte si, ako postupovať.

Pripojenie ku zdroju napájania

Ak sa pokúšate bezdrôtovo nabíjať iPhone 8 alebo novší, najskôr si overte, či ho možno nabíjať pomocou USB adaptéra a kábla, ktoré ste s ním dostali. Ak to funguje, pozrite si informácie o bezdrôtovom nabíjaní. V prípade príslušenstva od iných výrobcov skontrolujte, či je certifikované spoločnosťou Apple.

Pri nabíjaní zariadenia postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie k USB káblu, ktorý ste s ním dostali.
 2. Kábel pripojte k jednému z týchto troch zdrojov napájania:

Elektrická zásuvka

Zapojte USB nabíjací kábel do USB napájacieho adaptéra a ten potom zapojte do elektrickej zásuvky.

Počítač

Pripojte nabíjací kábel do portu USB 2.0 alebo 3.0 na zapnutom počítači (nie v režime spánku). Nepoužívajte USB porty na klávesnici.

Napájacie príslušenstvo

Pripojte kábel k napájanému USB hubu, dokovacej stanici alebo inému príslušenstvu s certifikáciou spoločnosti Apple.

Ikona nabíjania v systéme iOS

Počas nabíjania zariadenia sa vedľa ikony batérie v stavovom riadku alebo veľkej ikony batérie na zamknutej obrazovke zobrazuje ikona blesku.

Zariadenie sa nabíja pomaly alebo sa nenabíja

Postupujte podľa týchto krokov a po každom z nich skontrolujte, či sa problém vyriešil:

 1. Skontrolujte, či nabíjací kábel a USB adaptér nevykazujú známky poškodenia, ako sú napríklad praskliny alebo zohnuté vidlice.* Poškodené príslušenstvo nepoužívajte.
  USB kábel s konektorom Lightning a USB zástrčka
 2. Použite elektrickú zásuvku priamo na stene a skontrolujte, či je všetko medzi nabíjacím káblom, USB adaptérom a elektrickou zásuvkou alebo napájacím káblom správne pripojené. 
 3. Odstráňte prípadné nečistoty z nabíjacieho portu v dolnej časti zariadenia a potom k zariadeniu pevne pripojte nabíjací kábel. Ak je nabíjací port poškodený, zariadenie pravdepodobne vyžaduje servis.
 4. Nechajte zariadenie polhodinu nabíjať (ak ani potom nezačne reagovať, prečítajte si, ako postupovať).
 5. Vynúťte reštartovanie zariadenia: 
  • Modely iPadu s funkciou Face ID: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte vrchné tlačidlo, až kým sa zariadenie nereštartuje.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte bočné (alebo vrchné) tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti aspoň 10 sekúnd, až kým sa nezobrazí logo Apple. 
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Podržte bočné (alebo vrchné) tlačidlo a tlačidlo Domov aspoň 10 sekúnd, až kým sa nezobrazí logo Apple.
 6. Nechajte zariadenie nabíjať ďalšiu polhodinu.
 7. Ak sa zariadenie stále nedá zapnúť alebo sa nenabíja, vezmite ho spolu s nabíjacím káblom a nabíjacím adaptérom do obchodu Apple Store alebo autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple a nechajte ich skontrolovať. Môžete tiež kontaktovať podporu spoločnosti Apple.

Zariadenie sa prestalo nabíjať na 80 percentách

iPhone sa počas nabíjania môže trochu zahrievať. Ak sa batéria zahreje príliš, softvér môže vypnúť nabíjanie na 80 percentách, aby sa neskracovala životnosť batérie. iPhone bude v nabíjaní pokračovať, keď vychladne. Skúste iPhone s nabíjačkou presunúť na chladnejšie miesto.

Zobrazuje sa upozornenie, že príslušenstvo nie je podporované alebo certifikované

Tieto upozornenia sa môžu zobraziť z niekoľkých dôvodov: zariadenie so systémom iOS môže mať znečistený alebo poškodený nabíjací port, nabíjacie príslušenstvo je chybné, poškodené alebo nie je certifikované spoločnosťou Apple, alebo USB nabíjačka nie je určená na nabíjanie zariadení. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Odstráňte prípadné nečistoty z nabíjacieho portu v dolnej časti zariadenia.
 2. Reštartujte zariadenie so systémom iOS.
 3. Skúste použiť iný USB kábel alebo nabíjačku.
 4. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.
 5. Kontaktujte podporu spoločnosti Apple a dohodnite si servis.

*Ak neviete, či príslušenstvo nie je poškodené, nechajte si ho skontrolovať v obchode Apple Store alebo u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: