Vyhľadanie a zobrazenie zariadenia pripojeného k počítaču

Po pripojení iPhonu, iPadu alebo iPodu k počítaču je možné zobraziť dané zariadenie a získať k prístup k jeho nastaveniam vo Finderi alebo iTunes.

Zobrazenie zariadenia vo Finderi

Od systému macOS Catalina sa zariadenia zobrazujú na postrannom paneli Findera. Zariadenie vyberte kliknutím.

Ak zariadenie na počítači nevidíte, prečítajte si, čo robiť.

Zobrazenie zariadenia v iTunes

Uistite sa že máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes. Ak používate systém Windows alebo macOS Mojave či starší, zariadenie sa zobrazí v ľavom hornom rohu okna iTunes. Ak zariadenie na počítači nevidíte, prečítajte si, čo robiť.

Ak máte k počítaču pripojených viacero zariadení, kliknite na ikonu zariadenia a vyberte z menu požadované zariadenie.

 

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: