Upozornenie Dôverovať tomuto počítaču na iPhone, iPade alebo iPode touch

Zistite, čo sú to dôveryhodné počítače a ako zmeniť nastavenia.

Význam nastavení dôveryhodnosti na zariadení

Keď iPhone, iPad alebo iPod touch prvýkrát pripojíte k počítaču alebo inému zariadeniu, zobrazí sa otázka, či chcete danému počítaču dôverovať:

  • Dôveryhodné počítače sa môžu synchronizovať so zariadením so systémom iOS, vytvárať jeho zálohy a získať prístup k jeho fotkám, videám, kontaktom a ďalšiemu obsahu. Tieto počítače zostanú dôveryhodné, pokiaľ nezmeníte, ktorým počítačom dôverujete, alebo nevymažete zariadenie so systémom iOS.
  • Ak rozhodnete, že počítač nie je dôveryhodný, zablokujete mu prístup k obsahu v zariadení. Pri každom ďalšom pripojení zariadenia so systémom iOS k danému počítaču sa upozornenie týkajúce sa dôveryhodnosti zobrazí znova.

Voľba, či dôverovať počítaču

  1. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču alebo inému zariadeniu.
  2. Zadaním kódu (ak ho používate) odomknite zariadenie so systémom iOS.
  3. Ak počítaču alebo inému pripojenému zariadeniu nechcete dôverovať, klepnite na zariadení so systémom iOS na položku Nedôverovať. Ak počítaču alebo inému zriadeniu dôverovať chcete, klepnite na položku Dôverovať. 
  4. Ak ste zariadenie pripojili k počítaču, klepnite v iTunes na položku Pokračovať. Ak ste zariadenie pripojili k inému zariadeniu, odpovedzte na zvyšné otázky.

Zmena nastavení dôveryhodných počítačov

Zariadenie so systémom iOS si dôveryhodné počítače pamätá.

Ak počítaču alebo inému zariadeniu už nechcete dôverovať, zmeňte nastavenia súkromia na iPhone, iPade alebo iPode touch. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Resetovať polohu a súkromie. Keď potom zariadenie pripojíte k počítaču, ktorému ste už raz dôverovali, otázka, či mu chcete dôverovať, sa zobrazí znova. 

Získanie pomoci

Ak klepnete na položku Dôverovať alebo Nedôverovať, no systém iOS vašu odpoveď neakceptuje, alebo ak sa nezobrazí upozornenie týkajúce sa dôveryhodnosti, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Po každom kroku to skúste znova:

  1. Uistite sa, že v počítači je nainštalovaná najnovšia verzia iTunes
  2. Odpojte zariadenie so systémom iOS od počítača a potom ho znova pripojte.
  3. Reštartujte zariadenie so systémom iOS a počítač.
  4. Resetujte nastavenia dôveryhodnosti.

Ak vám vyššie uvedené kroky nepomohli, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a klepnite na položku Resetovať nastavenia siete. Vykonaním tohto kroku sa resetujú aj siete Wi-Fi a heslá, nastavenia mobilného pripojenia a nastavenia pripojení VPN a APN, ktoré ste používali v minulosti.

Ak ste si iTunes pre Windows stiahli z obchodu Microsoft Store, uistite sa, že aplikácia iTunes Mobile Device Helper je povolená ako položka pri spustení.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: