Upozornenie „Dôverovať tomuto počítaču“ na iPhone, iPade alebo iPode touch

Zistite, čo sú to dôveryhodné počítače a ako zmeniť nastavenia.

Význam nastavení dôveryhodnosti na zariadení

Keď iPhone, iPad alebo iPod touch prvýkrát pripojíte k počítaču alebo inému zariadeniu, zobrazí sa otázka, či chcete danému počítaču dôverovať:

 • Dôveryhodné počítače sa môžu synchronizovať so zariadením, vytvárať jeho zálohy a získať prístup k jeho fotkám, videám, kontaktom a ďalšiemu obsahu. Tieto počítače zostanú dôveryhodné, pokiaľ nezmeníte nastavenie toho, ktorým počítačom dôverujete, alebo zariadenie nevymažete.
 • Ak rozhodnete, že počítač nie je dôveryhodný, zablokujete mu prístup k obsahu v zariadení. Pri každom ďalšom pripojení zariadenia k danému počítaču sa upozornenie týkajúce sa dôveryhodnosti zobrazí znova.

Voľba, či dôverovať počítaču

 1. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču alebo inému zariadeniu.
 2. Ak máte v iPhone, iPade alebo iPode touch nastavený kód, zadajte ho.
 3. Ak chcete počítaču povoliť prístup k informáciám vo vašom zariadení, vyberte zariadenie vo Finderi a kliknite na položku Dôverovať. Ak používate iTunes, kliknite na položku Pokračovať.
 4. V iPhone, iPade alebo iPode touch potvrďte, že chcete počítaču alebo inému zariadeniu povoliť prístup k vašim dátam. Ak počítaču alebo inému pripojenému zariadeniu nechcete dôverovať, klepnite v zariadení na položku Nedôverovať. Ak počítaču chcete dôverovať, klepnite na položku Dôverovať.

Zmena nastavení dôveryhodných počítačov

Zariadenie si dôveryhodné počítače pamätá.

Ak počítaču alebo inému zariadeniu už nechcete dôverovať, zmeňte nastavenia súkromia na iPhone, iPade alebo iPode touch. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie [zariadenie] > Resetovať > Resetovať polohu a súkromie. Keď potom zariadenie pripojíte k počítaču, ktorému ste už raz dôverovali, otázka, či mu chcete dôverovať, sa zobrazí znova. 

Získanie pomoci

Ak klepnete na položku Dôverovať alebo Nedôverovať, no systém vašu odpoveď neakceptuje, alebo ak sa nezobrazí upozornenie týkajúce sa dôveryhodnosti, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Po každom kroku to skúste znova:

 1. Uistite sa, že v počítači máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému macOS alebo najnovšiu verziu iTunes
 2. Odpojte zariadenie od počítača a potom ho znova pripojte.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Reštartujte zariadenie:
 5. Resetujte nastavenia dôveryhodnosti.

Ak vám vyššie uvedené kroky nepomohli, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie [zariadenie] > Resetovať a klepnite na položku Resetovať nastavenia siete. Vykonaním tohto kroku sa resetujú aj siete Wi-Fi a heslá, nastavenia mobilného pripojenia a nastavenia pripojení VPN a APN, ktoré ste používali v minulosti.

Ak ste si iTunes pre Windows stiahli z obchodu Microsoft Store, uistite sa, že aplikácia iTunes Mobile Device Helper je povolená ako položka pri spustení.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: