Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 15.1

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 15.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 15.1

Dátum vydania: 27. októbra 2021

WebKit

Dostupné pre: macOS Big Sur a macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-31008

Dátum pridania záznamu: 31. marca 2022

WebKit

Dostupné pre: macOS Big Sur a macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k tomu, že sa neočakávane prestanú vynucovať zásady CSP (Content Security Policy)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30887: Narendra Bhati (@imnarendrabhati) zo spoločnosti Suma Soft Pvt. Ltd.

WebKit

Dostupné pre: macOS Big Sur a macOS Catalina

Dosah: Webová stránka so škodlivým kódom, ktorá používa správy Content Security Policy, môže byť schopná spôsobiť únik informácií prostredníctvom presmerovania

Popis: Bol vyriešený problém s únikom informácií.

CVE-2021-30888: Prakash (@1lastBr3ath)

WebKit

Dostupné pre: macOS Big Sur a macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30889: Chijin Zhou zo spoločnosti ShuiMuYuLin Ltd a Tsinghua z tímu WingTecher Lab

WebKit

Dostupné pre: macOS Big Sur a macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30890: Anonymný výskumník

Ďalšie poďakovanie

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Ivan Fratric z tímu Google Project Zero, Pavel Gromadchuk a anonymný výskumník.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: