Nahlásenie slabiny v oblasti zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov

Ak si myslíte, že ste v produkte Apple objavili slabinu v oblasti zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov, nahláste nám to.


Ak potrebujete technickú podporu v súvislosti s problémom so zabezpečením (napríklad ak si chcete resetovať heslo účtu Apple ID alebo pozrieť nedávne poplatky v iTunes), prečítajte si článok podpory Pomoc pri problémoch so zabezpečením alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Apple alebo toho, ako spracúva údaje, môžete sa nás opýtať na ochranu osobných údajov

Ako nahlásiť slabinu v oblasti zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov

Ak si myslíte, že ste objavili slabinu v oblasti zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov, ktorá ovplyvňuje zariadenia, softvér, služby alebo webové servery Apple, nahláste nám to. Ceníme si hlásenia od každého vrátane bezpečnostných výskumníkov, vývojárov a zákazníkov. 

Ak chcete nahlásiť slabiny v oblasti zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov, na adresu product-security@apple.com odošlite e-mail s týmito informáciami: 

  • konkrétne verzie produktov a softvéru, ktoré sú podľa vás ovplyvnené;
  • popis správania, ktoré ste zaznamenali, ako aj správania, ktoré ste očakávali;
  • číslovaný zoznam krokov potrebných na reprodukovanie problému a ak je postupovanie podľa jednotlivých krokov problematické, tak aj videoukážku.

Citlivé informácie odosielané e-mailom zašifrujte pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple. Veľké súbory môžete odoslať aj cez Mail Drop.

Apple vám pošle automatickú odpoveď, ktorá potvrdí, že prijal vašu správu. Ak bude potrebovať ďalšie informácie, bude vás kontaktovať.

Ako spoločnosť Apple spracúva tieto hlásenia

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a potrebné opravy a vydania nie sú všetkým k dispozícii.

Spoločnosť Apple na zverejňovanie informácií o opravách zabezpečenia vo svojich produktoch a na verejné poďakovanie ľuďom alebo organizáciám, ktorí na problémy so zabezpečením upozornili, používa komentáre k aktualizáciám zabezpečeniae-mailový zoznam security-announce. Mená výskumníkov, ktorí upozornili na problémy so zabezpečením webových serverov spoločnosti Apple, uvádzame aj na stránke oznámení o webových serveroch spoločnosti Apple.

V niektorých prípadoch Apple vypláca za nahlásenie kľúčových problémov so zabezpečením odmeny. Prečítajte si o odmene Apple Security Bounty

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: