Vymazanie Macu s procesorom Intel pomocou Diskovej utility

Prečítajte si, ako vymazať (naformátovať) vstavaný štartovací disk Macu s procesorom Intel.

Tieto kroky sa nevzťahujú na Macy s čipom Apple Silicon. Ak používate Mac s čipom Apple Silicon, postupujte podľa krokov na vymazanie Macu s čipom Apple Silicon.

Pred vymazaním Macu

 1. Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia Macu, napríklad v rámci prípravy pre nového vlastníka, prečítajte si, čo urobiť pred predajom, darovaním alebo spätným odpredajom Macu.

 2. Ak používate systém macOS Monterey alebo novší na Macu s bezpečnostným čipom Apple T2, nepostupujte podľa týchto krokov, ale podľa krokov na vymazanie všetkého obsahu a nastavení.

 3. Vytvorte zálohu všetkých súborov, ktoré chcete zachovať. Vymazaním Macu sa v ňom natrvalo vymažú všetky súbory.

Vymazanie Macu pomocou Diskovej utility

 1. Spustenie z Obnovy macOS: Zapnite Mac a potom ihneď stlačte klávesy Command (⌘) a R a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple alebo iný obrázok.

 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte používateľa, heslo ktorého poznáte, a potom zadajte heslo správcu.

 3. V okne utilít vyberte Diskovú utilitu a kliknite na Pokračovať.

  macos-monterey-recovery-disk
 4. Na bočnom paneli Diskovej utility vyberte Macintosh HD. Nevidíte disk Macintosh HD?

 5. Kliknite na tlačidlo Vymazať na paneli s nástrojmi a potom zadajte požadované údaje:

  • Názov: Macintosh HD

  • Formát: APFS alebo Mac OS Extended (Journaled) – podľa odporúčania Diskovej utility

 6. Kliknite na Vymazať skupinu oddielov. Ak sa toto tlačidlo nezobrazuje, kliknite namiesto toho na Vymazať.

  macos-monterey-recovery-mode-disk-utility-erase-volume-group
 7. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje Apple ID. Zabudli ste svoje Apple ID?

 8. Voliteľné: Ak ste predtým pomocou Diskovej utility pridali iné interné oddiely ako Macintosh HD, môžete ich jednotlivo vymazať vykonaním toho istého postupu.

 9. Po skončení ukončite Diskovú utilitu a vráťte sa do okna utilít.

 10. Ak chcete, aby sa Mac znovu spustil z oddielu, ktorý ste práve vymazali, v okne utilít vyberte Preinštalovať macOS, kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Prečítajte si viac o preinštalovaní systému macOS.

Ak v Diskovej utilite nevidíte disk Macintosh HD

Vstavaný štartovací disk by mal byť prvou položkou uvedenou na bočnom paneli Diskovej utility. Má názov Macintosh HD, pokiaľ ste jeho názov nezmenili. Ak ho tam nevidíte, zvoľte menu Apple () > Vypnúť, potom odpojte od Macu všetky zariadenia, ktoré nie sú potrebné, a skúste operáciu zopakovať.

Ak sa v Diskovej utilite váš disk naďalej nezobrazuje alebo Disková utilita hlási, že proces vymazania zlyhal, váš Mac možno potrebuje servis. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Viac informácií o používaní Diskovej utility nájdete v Užívateľskej príručke pre Diskovú utilitu.

Dátum zverejnenia: