Pomoc VoiceOver

Witamy w VoiceOver

VoiceOver to czytnik ekranowy zintegrowany z systemem macOS. Opisuje on na głos, co znajduje się na ekranie oraz pozwala na obsługiwanie Maca przy użyciu gestów, klawiatury lub monitora brajlowskiego.

Okno dialogowe Witamy w VoiceOver z przyciskami Dowiedz się więcej, Używaj VoiceOver oraz Wyłącz VoiceOver na dole.
Panel Głosy w Narzędziu VoiceOver, zawierający ustawienia dotyczące języka angielskiego, francuskiego i japońskiego.

Własny sposób pracy

Chcesz używać różnych głosów dla różnych języków? Słyszeć więcej szczegółów dotyczących niektórych rzeczy i mniej szczegółów dotyczących innych? A może zmienić sposób nawigacji na stronach internetowych? Narzędzie VoiceOver pozwala na dostosowanie działania funkcji VoiceOver.

Lista gestów VoiceOver oraz przypisanych do nich poleceń, wyświetlana w panelu obsługi gładzikiem w oknie Narzędzia VoiceOver.

Znane gesty

VoiceOver w systemie macOS pozwala na używanie wielu gestów, które możesz znać z systemu iOS. Na przykład, gdy dotkniesz gładzika, usłyszysz informacje o rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver, dwukrotne stuknięcie spowoduje wykonanie czynności, a szybkie przesunięcie pozwoli przejść do następnej rzeczy.

Wskazana kursorem VoiceOver strona w Safari oraz pokrętło VoiceOver ustawione na Łącza.

Łatwiejsze przeglądanie Internetu

VoiceOver oferuje kilka sposobów przeglądania stron internetowych. Możesz na przykład użyć zestawu elementów: obróć dwa palce na gładziku, tak jakby obracając pokrętło, aby szybko nawigować na podstawie takich elementów, jak łącza, nagłówki, miejsca okien lub punkty orientacyjne.

Panel Braille'a, zawierający symulowane żółte kropki alfabetu Braille'a, poniżej których wyświetlane jest to, co VoiceOver mówi w danej chwili.

Monitory brajlowskie plug-and-play

Wystarczy podłączyć lub zsynchronizować monitor brajlowski — jeden lub kilka. Informacje VoiceOver przedstawiane są alfabetem Braille'a, a także wyświetlane na ekranie w osobnym panelu, przeznaczonym dla użytkowników widzących. VoiceOver obsługuje ponad 100 różnych odświeżalnych monitorów brajlowskich.