Ekran MacBooka Pro z otwartą paletą szablonów Pages. Po lewej stronie zaznaczona jest kategoria Wszystkie szablony, a po prawej widoczne są szablony ułożone w wierszach według kategorii.

Zacznij od szablonu

Tworzenie każdego dokumentu rozpoczyna się od wybrania szablonu stanowiącego punkt wyjścia. Możesz tworzyć dokumenty edytora tekstu, takie jak raporty i listy, a także dokumenty makiety strony, takie jak plakaty i biuletyny. Wystarczy zastąpić tekst zastępczy oraz obrazki zastępcze własną zawartością.

Wprowadzenie do dokumentów edytora tekstu i makiety strony

Pasek narzędzi z przyciskami dodawania tabel, wykresów, pól tekstowych, kształtów i multimediów. Zaznaczony jest przycisk Kształt. Na pasku bocznym po lewej zaznaczona jest kategoria Aktywność, a po prawej widoczne są kształty.

Dodaj zdjęcia, kształty, tabele i inne rzeczy

Dodaj do dokumentu obiekty, takie jak tabele, wykresy, kształty i multimedia (obrazki, nagrania audio i wideo). Możesz nakładać obiekty, zmieniać ich wielkość oraz umieszczać je w dowolnym miejscu na stronie.

Wprowadzenie do obrazków, wykresów i innych obiektów

Kształt oblewany tekstem z trzech stron.

Dostosuj szczegóły

Wszystko, co znajduje się w dokumencie, możesz zmienić — zmodyfikuj wygląd tekstu, dodaj cień do obrazka, wypełnij kształty kolorem itd. Możesz nawet oblewać obrazki tekstem lub łączyć pola tekstowe, aby tekst przepływał z jednego pola do drugiego, a także używać funkcji korespondencji seryjnej, pozwalającej na automatyczne personalizowanie wielu dokumentów.

Wprowadzenie do Pages

Paleta szablonów, zawierająca po lewej stronie listę kategorii, wśród których zaznaczona jest kategoria Książki. Po prawej stronie widoczne są szablony książek w orientacji pionowej.

Zostań wydawcą

Pages zawiera szablony książek, które umożliwiają tworzenie interaktywnych książek w formacie EPUB. Dodawaj tekst oraz obrazki — a nawet spis treści. Gdy skończysz, możesz udostępnić swoją książkę do kupienia lub pobrania w Apple Books.

Wprowadzenie do tworzenia książki

Menu współpracy zawierające nazwiska osób wspólnie pracujących nad dokumentem.

Współpracuj na żywo

Możesz zaprosić innych do wspólnej pracy nad dokumentem. Każdy, kogo zaprosisz, widzi zmiany dokonywane na bieżąco, ale Ty kontrolujesz, kto z zaproszonych może edytować, a kto tylko wyświetlać dokument.

Wprowadzenie do współpracy

Ten podręcznik pomaga rozpocząć korzystanie z aplikacji Pages 14.0 na Macu. Aby sprawdzić posiadaną wersję Pages, wybierz polecenie menu Pages > Pages (menu Pages znajduje się na górze ekranu). Aby przeglądać Podręcznik użytkownika Pages, kliknij w Spis treści u góry strony albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź witrynę wsparcia dla aplikacji Pages.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.