macOS High Sierra

Konfigurowanie nadzoru rodzicielskiego

Jeśli masz dzieci, na pewno chcesz, aby mogły one bezpiecznie korzystać z Maca. Preferencje nadzoru rodzicielskiego pozwalają na zarządzanie, nadzorowanie i kontrolowanie czasu spędzanego przez dzieci na Macu, odwiedzanych przez nie witryn internetowych oraz osób, z którymi się kontaktują.

Włączanie nadzoru rodzicielskiego

Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

Otwórz preferencje nadzoru rodzicielskiego

 • Jeśli pojawi się komunikat „Nie ma kont użytkowników do zarządzania”, zaznacz „Utworzyć nowe konto użytkownika z nadzorem rodzicielskim”, a następnie kliknij w Dalej. Wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar). Kliknij w menu podręczne Wiek, a następnie wybierz wiek. Podaj nazwę i hasło, a następnie kliknij w Utwórz użytkownika.

 • Jeśli pojawi się komunikat „Opcje nadzoru rodzicielskiego służą do określania, jak dzieci mogą korzystać z tego komputera, aplikacji oraz Internetu”, kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować. Wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar). Następnie zaznacz użytkownika.

  Jeśli nadzór rodzicielski został już wcześniej włączony, a później wyłączony, kliknij we Włącz nadzór rodzicielski.

  Jeśli użytkownika, którym chcesz zarządzać, nie ma na liście, kliknij w przycisk dodawania , aby utworzyć nowego użytkownika. Kliknij w menu podręczne Wiek, a następnie wybierz wiek. Podaj nazwę i hasło, a następnie kliknij w Utwórz użytkownika.

Ustawianie ograniczeń

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Otwórz preferencje nadzoru rodzicielskiego

  Uwaga: Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego pojawi się komunikat „Nie ma kont użytkowników do zarządzania”, zaznacz „Utworzyć nowe konto użytkownika z nadzorem rodzicielskim”, a następnie kliknij w Dalej. Wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar). Kliknij w menu podręczne Wiek, a następnie wybierz wiek. Podaj nazwę i hasło, a następnie kliknij w Utwórz użytkownika.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar).

 3. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij w jeden z przycisków u góry.

  • Aplikacje: Uniemożliwianie dziecku używania wbudowanej kamery oraz dołączania do gier wieloosobowych w Game Center. Ograniczanie możliwości kontaktowania się dziecka z innymi osobami za pośrednictwem aplikacji Mail. Ustalanie, z których aplikacji dziecko może korzystać.

  • WWW: Ograniczanie dostępu do witryn internetowych lub pozwalanie na nieograniczony dostęp.

  • Sklepy: Wyłączanie dostępu do iTunes Store i iBooks Store. Ograniczanie dostępu dziecka do muzyki, filmów, programów TV, książek i aplikacji odpowiednich dla jego wieku.

  • Czas: Ustawianie limitów czasu w weekendy i dni tygodnia, a także wybieranie, kiedy dziecko powinno iść do łóżka.

  • Prywatność: Pozwalanie dziecku na dokonywanie zmian dotyczących ustawień prywatności.

  • Inne: Uniemożliwianie dziecku korzystania z Siri oraz z funkcji dyktowania, zmieniania ustawień drukarek i skanerów oraz nagrywania płyt CD i DVD. Ukrywanie wulgaryzmów w słowniku i innych źródłach. Uniemożliwianie modyfikowania Docka. Zapewnianie uproszczonego widoku biurka Maca.

Zarządzanie nadzorem rodzicielskim z innego Maca

Gdy ustawisz ograniczenia dla konta dziecka na Macu, możesz zarządzać nadzorem rodzicielskim z innego Maca. Oba komputery muszą być połączone z tą samą siecią.

 1. Na Macu używanym przez dziecko wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Otwórz preferencje nadzoru rodzicielskiego

  Uwaga: Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego pojawi się komunikat „Nie ma kont użytkowników do zarządzania”, zaznacz „Utworzyć nowe konto użytkownika z nadzorem rodzicielskim”, a następnie kliknij w Dalej. Wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar). Kliknij w menu podręczne Wiek, a następnie wybierz wiek. Podaj nazwę i hasło, a następnie kliknij w Utwórz użytkownika.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar).

  Nie zaznaczaj teraz konta użytkownika dziecka.

 3. Zaznacz pole wyboru Zarządzaj nadzorem rodzicielskim z innego komputera.

  Jeśli nie widzisz tej opcji, być może po lewej stronie panelu preferencji nadzoru rodzicielskiego zaznaczony jest użytkownika. Kliknij w zaznaczonego użytkownika, trzymając naciśnięty klawisz Command, aby odwołać zaznaczenie.

 4. Na Macu, którego chcesz używać do zarządzania ustawieniami nadzoru rodzicielskiego dziecka, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Otwórz preferencje nadzoru rodzicielskiego

 5. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar).

 6. Zaznacz Maca używanego przez dziecko.

 7. Wprowadź nazwę i hasło administratora Maca używanego przez dziecko.

 8. Zaznacz użytkownika, którym chcesz zarządzać.

 9. Możesz teraz zmieniać ustawienia nadzoru rodzicielskiego oraz przeglądać dzienniki aktywności dziecka.

Ponowne używanie tych samych ustawień nadzoru rodzicielskiego

Możesz skopiować ustawienia nadzoru rodzicielskiego użytkownika, a następnie zastosować je do innego użytkownika.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Otwórz preferencje nadzoru rodzicielskiego

  Uwaga: Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego pojawi się komunikat „Nie ma kont użytkowników do zarządzania”, zaznacz „Utworzyć nowe konto użytkownika z nadzorem rodzicielskim”, a następnie kliknij w Dalej. Wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar). Kliknij w menu podręczne Wiek, a następnie wybierz wiek. Podaj nazwę i hasło, a następnie kliknij w Utwórz użytkownika.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar).

 3. Zaznacz użytkownika, którego ustawienia chcesz skopiować.

 4. Kliknij w menu podręczne czynności , a następnie wybierz Kopiuj ustawienia.

 5. Zaznacz użytkownika, któremu chcesz skopiować ustawienia.

 6. Kliknij w menu podręczne czynności , a następnie wybierz Wklej ustawienia.

Wyłączanie nadzoru rodzicielskiego

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Otwórz preferencje nadzoru rodzicielskiego

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora (lub użyj Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar).

 3. Zaznacz użytkownika, kliknij w menu podręczne czynności , a następnie wybierz Wyłącz nadzór rodzicielski.