macOS High Sierra

Konfigurowanie użytkowników, gości i grup

Jeśli z Twojego Maca korzysta wielu użytkowników, warto utworzyć dla każdego z nich osobne konto. Pozwoli to każdemu użytkownikowi na dostosowywanie własnych ustawień bez wpływu na ustawienia pozostałych użytkowników. Możesz pozwolić okazjonalnym użytkownikom na logowanie się w charakterze gości, bez umożliwiania im dostępu do plików lub ustawień innych użytkowników. Możesz także tworzyć grupy. Aby wykonywać te czynności, musisz być administratorem tego Maca.

Dodawanie użytkownika

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Kliknij w przycisk dodawania poniżej listy użytkowników.

 4. Kliknij w menu podręczne Nowe konto, a następnie wybierz typ użytkownika.

  • Administrator: Administrator może dodawać innych użytkowników, zarządzać nimi, instalować aplikacje i zmieniać ustawienia. Nowy użytkownik utworzony podczas pierwszego konfigurowania Maca jest administratorem. Na Twoim Macu może być wielu administratorów. Możesz tworzyć nowych, a także konwertować standardowych użytkowników na administratorów. Nie ustawiaj automatycznego logowania administratora. Jeśli tak zrobisz, niepowołana osoba może po prostu ponownie uruchomić Maca, aby uzyskać dostęp do konta z uprawnieniami administratora. W celu zachowania bezpieczeństwa swojego Maca, nie ujawniaj nikomu nazwy ani hasła administratora.

  • Standard: Użytkownicy standardowi są konfigurowani przez administratora. Użytkownicy standardowi mogą instalować aplikacje i zmieniać swoje ustawienia, ale nie mogą dodawać nowych użytkowników ani zmieniać ustawień innych użytkowników.

  • Zarządzane przez nadzór rodzicielski: Użytkownicy zarządzani przy użyciu nadzoru rodzicielskiego mogą mieć dostęp tylko do aplikacji i zawartości wybranej przez administratora zarządzającego danym użytkownikiem. Administrator może ograniczyć użytkownikowi kontakty i dostęp do witryn internetowych, a także ustalić limity czasu używania komputera.

  • Tylko udostępnianie: Użytkownicy tylko do udostępniania mogą mieć zdalny dostęp do plików, ale nie mogą logować się na komputerze ani zmieniać ustawień. Aby przydzielić użytkownikowi dostęp do współdzielonego ekranu lub udostępnianych plików, musisz zmienić ustawienia w panelach Udostępnianie plików, Współdzielenie ekranu lub Zdalne zarządzanie w preferencjach udostępniania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Funkcja Udostępnianie plików pozwala udostępniać pliki oraz Omówienie współdzielenia ekranu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji dla każdego rodzaju użytkownika, kliknij w przycisk Pomoc w lewym dolnym rogu okna dialogowego.

 5. Wprowadź pełną nazwę nowego użytkownika. Nazwa konta generowana jest automatycznie. Aby użyć innej nazwy konta, wpisz ją teraz — nie będzie można jej później zmienić.

 6. Wprowadź hasło dla użytkownika, a następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia. Wprowadź podpowiedź hasła, która pomoże użytkownikowi przypomnieć sobie hasło.

 7. Kliknij w Utwórz użytkownika.

 8. Zależnie od wybranego typu tworzonego użytkownika, możesz także wykonać dowolne z poniższych czynności:

  • W przypadku administratora, zaznacz Użytkownik może administrować komputerem.

  • W przypadku dziecka lub innego użytkownika zarządzanego, zaznacz Włącz nadzór rodzicielski. Kliknij w Nadzór rodzicielski, aby ustawić ograniczenia dla użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie nadzoru rodzicielskiego.

  • Użyj preferencji udostępniania, aby wybrać, czy użytkownik może udostępniać swoje pliki oraz współdzielić swój ekran.

Jeśli Twój Mac posiada pasek Touch ID, nowy użytkownik może dodać odcisk palca po zalogowaniu się do tego Maca. Użytkownik może wówczas używać czujnika Touch ID do odblokowania Maca oraz rzeczy zabezpieczonych hasłem, a także kupowania rzeczy w iTunes Store, App Store oraz iBooks Store przy użyciu swojego Apple ID. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie Touch ID na Macu.

Tworzenie grupy

Grupa pozwala na nadawanie wielu użytkownikom tych samych uprawnień dostępu. Na przykład, możesz przydzielić grupie określone uprawnienia dostępu do folderu lub pliku, aby uprawnienia te mieli wszyscy członkowie tej grupy. Możesz także przypisać grupie określone uprawnienia dostępu do każdego z udostępnianych folderów.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Kliknij w przycisk dodawania poniżej listy użytkowników.

 4. Kliknij w menu podręczne Nowe konto, a następnie wybierz Grupa.

 5. Nadaj nazwę grupie, a następnie kliknij w Utwórz grupę.

 6. Zaznacz każdego użytkownika i grupę, które chcesz dodać do nowej grupy.

Użyj preferencji udostępniania, aby wybrać, czy członkowie grupy mogą udostępniać swoje pliki oraz współdzielić swój ekran.

Konwertowanie użytkownika standardowego lub zarządzanego na administratora

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz na liście użytkownika standardowego lub zarządzanego, a następnie zaznacz pole wyboru Użytkownik może administrować komputerem.

Pozwalanie na okazjonalne logowanie użytkowników jako gości

Możesz pozwolić innym osobom na tymczasowe używanie Twojego Maca w charakterze gości, bez konieczności dodawania ich jako osobnych użytkowników. Możesz użyć funkcji nadzoru rodzicielskiego, aby ustawić ograniczenia dla gości, pozwalając im na dostęp tylko do tych rzeczy, które chcesz im udostępnić.

 • Goście nie potrzebują hasła do zalogowania.

 • Goście nie mogą zmieniać ustawień użytkownika ani ustawień komputera.

 • Goście nie mogą logować się zdalnie, gdy w preferencjach udostępniania włączone jest zdalne logowanie.

Pliki tworzone przez gościa są przechowywane w folderze tymczasowym. Gdy gość się wylogowuje, folder ten usuwany jest wraz z całą zawartością.

Konto gościa wraz z oferowaną przez iCloud funkcją Znajdź mój Mac mogą pomóc Ci znaleźć swojego Maca w przypadku jego zgubienia. Możesz zlokalizować swojego Maca, gdy ktoś go znajdzie, zaloguje się jako gość, a następnie użyje Safari, aby skorzystać z Internetu. Zobacz Używanie funkcji Znajdź mój Mac.

Uwaga: Jeśli włączone jest szyfrowanie FileVault, goście mogą tylko używać Safari i nie mają dostępu do zaszyfrowanego dysku ani możliwości tworzenia plików.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz Użytkownik Gość na liście użytkowników.

 4. Zaznacz Pozwalaj gościom logować się na komputerze.

 5. Jeśli chcesz, zaznacz Włącz nadzór rodzicielski, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie nadzoru rodzicielskiego.

 6. Aby pozwolić gościom na dostęp do Twoich udostępnianych folderów przy użyciu innych komputerów w sieci lokalnej, zaznacz pole wyboru Pozwalaj gościom łączyć się z folderami udostępnianymi.

Dostosowywanie sposobu logowania użytkowników

Jeśli jesteś administratorem, możesz wybrać wygląd okna logowania dla wszystkich innych użytkowników.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Użytkownicy i grupy, a następnie kliknij w Opcje logowania.

  Otwórz panel Opcje logowania w preferencjach użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Kliknij w menu podręczne Automatyczne logowanie, a następnie wybierz użytkownika lub pozycję Wyłączone.

  Jeśli wybierzesz użytkownika, będzie on automatycznie logowany za każdym razem, gdy uruchomisz Maca. Jeśli wybierzesz Wyłączone, po każdym uruchomieniu Maca wyświetlane będzie okno logowania z listą wszystkich użytkowników. Automatyczne logowanie ma miejsce po ponownym uruchomieniu Maca.

  Uwaga: Automatyczne logowanie pozwala każdemu uzyskać dostęp do Maca przez ponowne uruchomienie go. Jeśli włączysz automatyczne logowanie, upewnij się, że automatycznie logowany użytkownik nie ma uprawnień administratora. Gdy włączona jest funkcja FileVault, automatyczne logowanie nie jest dostępne.

 4. Wybierz opcje, których chcesz użyć. Jeśli masz pytania, kliknij w przycisk pomocy , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby pozwolić użytkownikowi na dostęp do współdzielonego ekranu lub udostępnianych plików, możesz zmienić ustawienia w panelach Udostępnianie plików, Współdzielenie ekranu lub Zdalne zarządzanie w Preferencjach udostępniania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Funkcja Udostępnianie plików pozwala udostępniać pliki oraz Omówienie współdzielenia ekranu.

Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Udostępnianie.

Otwórz preferencje udostępniania