macOS High Sierra

Dodawanie wydarzenia do kalendarza rodzinnego

Gdy dołączysz do rodziny, do Twojej aplikacji Kalendarz automatycznie zostanie dodany wspólny kalendarz o nazwie Rodzina. Możesz dodawać do niego wydarzenia, które będą dostępne w udostępnianym kalendarzu na komputerach Mac i urządzeniach iOS należących do innych członków rodziny. Aby znaleźć instrukcje, zobacz Udostępnianie kalendarzy iCloud.

Aby móc używać udostępnianego rodzinnego kalendarza, musisz najpierw dołączyć do rodziny.