macOS High Sierra

Zarządzanie rodziną, której jesteś organizatorem

Jeśli skonfigurujesz Chmurę rodzinną, stajesz się organizatorem rodziny. Możesz dodawać członków rodziny, ponownie wysyłać innym zaproszenia do rodziny, zmieniać Apple ID używany do zakupów w rodzinie, wybierać usługi dostępne dla członków rodziny oraz usuwać członków rodziny. Możesz także wyłączyć Chmurę rodzinną i rozwiązać grupę rodzinną.

Jeśli jesteś członkiem rodziny, ale nie organizatorem, możesz zmieniać swoje ustawienia Chmury rodzinnej; zobacz Udostępnianie zakupów w rodzinie oraz Zatrzymywanie udostępniania swojego położenia członkom rodziny. Jeśli nie masz grupy rodzinnej, zobacz Konfigurowanie Chmury rodzinnej.

Dodawanie członków rodziny

Organizator rodziny może dodać maksymalnie pięciu członków rodziny.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, kliknij w przycisk dodawania , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie osoby mającej Apple ID: Wprowadź nazwę lub adres email osoby, którą chcesz przyłączyć do rodziny, kliknij w Dalej, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Dodawana osoba musi mieć swój Apple ID, używany do logowania się do iCloud.

   Jeśli dodawana osoba jest w pobliżu, może po prostu wprowadzić swój Apple ID i hasło. W przeciwnym razie możesz wysłać jej zaproszenie.

  • Tworzenie konta dla dziecka: Kliknij w Utwórz Apple ID dla dziecka, które nie ma konta. Kliknij w Dalej, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

   Zgodnie z ustawą dotyczącą ochrony prywatności dzieci w Internecie, musisz wyrazić zgodę przez podanie kodu bezpieczeństwa (CVV) aktywnej karty płatniczej, kodu weryfikacyjnego wysłanego w wiadomości SMS lub kodu bezpieczeństwa wybranej metody płatności. Jeśli używasz innej metody płatności, kontynuowanie wymaga zmiany jej na kartę kredytową, kartę debetową lub UnionPay.

Zakupy dokonywane przez nowych członków rodziny będą dostępne dla całej rodziny, gdy nowi członkowie potwierdzą swoje Apple ID, których używają do współdzielenia zakupów z iTunes Store, App Store i iBooks Store. Każda osoba może zrobić to w preferencjach iCloud na swoim Macu lub po wybraniu Ustawienia > iCloud na swoim urządzeniu iOS.

Ponowne wysyłanie zaproszenia

Jako organizator rodziny możesz ponownie wysłać zaproszenie do osoby, która go jeszcze nie zaakceptowała.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, zaznacz członka rodziny po lewej, a następnie kliknij w Wyślij ponownie zaproszenie.

Zmienianie danych wspólnej karty płatniczej

Jako organizator rodziny możesz zmienić dane karty płatniczej, wspólnie używanej przez wszystkich członków rodziny.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Szczegóły konta, kliknij w Płatność, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Widoczna jedna metoda płatności: Kliknij w Szczegóły, a następnie zmień dane karty płatniczej oraz adres rozliczeniowy dla swojej podstawowej metody płatności.

  • Widoczne dwie metody płatności: Użyj iTunes, aby zmienić dane karty płatniczej i adres rozliczeniowy dla Apple ID, którego używasz do udostępniania zakupów rodzinie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zarządzanie swoim kontem iTunes Store w Pomocy iTunes.

  Podstawowa metoda płatności widoczna jest zawsze. Druga metoda płatności – Chmura rodzinna – nie pojawia się, jeśli jesteś organizatorem rodziny, a Apple ID, którego używasz do logowania się do iCloud, jest tym samym Apple ID, którego używasz do wspólnych zakupów w rodzinie. W tej sytuacji członkowie rodziny wspólnie używają Twojej podstawowej metody płatności do zakupów w Chmurze rodzinnej. Aby dowiedzieć się, jak używać innego Apple ID, zobacz Udostępnianie zakupów w rodzinie.

Usuwanie członków rodziny

Jako organizator rodziny możesz usuwać osoby z grupy rodzinnej. Osoba usunięta z rodziny może dołączyć do innej rodziny lub utworzyć nową rodzinę. Jedna osoba może jednak dołączać tylko do dwóch rodzin rocznie. (Ponowne dołączenie do rodziny lub utworzenie nowej jest objęte tym ograniczeniem).

Dzieci mających mniej niż 13 lat nie można usuwać z rodziny (wiek może się różnić w zależności od kraju lub regionu). Możesz natomiast przenieść dziecko do innej grupy Chmury rodzinnej.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, zaznacz członka rodziny po lewej, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Osoba, którą usuwasz z rodziny, zachowuje swoje zakupy, które zostały opłacone przy użyciu wspólnej karty płatniczej, ale od razu traci możliwość dostępu do innych rzeczy udostępnianych w rodzinie.

 • Rzeczy innych członków rodziny nie są już widoczne w sekcji Kupione w iTunes Store, App Store i iBooks Store.

 • Muzyka zabezpieczona przy użyciu DRM, filmy, programy TV, książki i aplikacje pobrane wcześniej przez członka rodziny nie mogą być już używane, jeśli pierwotnie zostały kupione przez kogoś innego. Inni członkowie rodziny nie mogą już używać materiałów zabezpieczonych przy użyciu DRM, pobranych z kolekcji byłego członka rodziny.

 • Zakupy dokonane w aplikacjach przestają być dostępne, jeśli dany członek rodziny dokonał ich w aplikacji kupionej pierwotnie przez kogoś innego. Członek rodziny może odzyskać dostęp do zakupów dokonanych w aplikacji, kupując tę aplikację.

 • Należące do innych członków rodziny albumy ze zdjęciami, kalendarz i lista przypomnień są usuwane z urządzeń danego członka rodziny.

 • Lokalizacja urządzeń innych członków rodziny nie jest wyświetlana, gdy dany członek rodziny używa aplikacji Znajdź mój iPhone w witrynie iCloud.com lub na swoich urządzeniach iOS.

Zmienianie usług udostępnianych rodzinie

Jako organizator rodziny możesz dodawać, zmieniać lub wyłączać usługi używane przez rodzinę.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną.

 3. Kliknij w Aplikacje i usługi, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Apple Music: Gdy zmienisz status swojej rodzinnej subskrypcji Apple Music, subskrypcje wszystkich członków rodziny zostaną automatycznie dodane lub wycofane.

  • Miejsce w iCloud: Możesz kupić pakiet dyskowy 200 GB lub 2 TB, aby używać go wspólnie z członkami swojej rodziny. Poszczególni członkowie rodziny mogą, jeśli wolą, zostawić sobie własne pakiety dyskowe. Jeśli wyłączysz udostępnianie miejsca w iCloud, członkowie rodziny otrzymają okres przejściowy, podczas którego będą mogli nadal używać wspólnego miejsca w iCloud. Po upływie tego okresu będą musieli wykupić własny pakiet.

  • Udostępnianie zakupów: Kliknij w Udostępnianie zakupów, aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie zakupów w rodzinie, zmienić metodę płatności lub dostosować inne ustawienia.

  • Udostępnianie lokalizacji: Kliknij w Udostępniaj lokalizację, a następnie zaznacz lub wyłącz zaznaczenie członków rodziny, którym chcesz udostępniać swoje położenie. Jeśli udostępnianie lokalizacji nie zostało skonfigurowane, kliknij w Więcej, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować tę funkcję na wszystkich swoich urządzeniach.

 4. Kliknij w Gotowe.

Gdy skonfigurujesz Chmurę rodzinną, utworzony zostanie rodzinny album zdjęć, kalendarz i lista przypomnień, z których korzystać będą mogli wszyscy członkowie rodziny. Jako organizator rodziny możesz również usunąć te udostępniane rzeczy, aby członkowie rodziny nie mogli z nich korzystać.

Wyłączanie Chmury rodzinnej

Jako organizator rodziny możesz wyłączyć Chmurę rodzinną i rozwiązać grupę rodzinną, usuwając z niej siebie. Po upływie tego czasu osoby, które były w Twojej rodzinie, mogą dołączać do innych rodzin lub tworzyć nowe. Jedna osoba może jednak dołączać tylko do dwóch rodzin rocznie. (Ponowne dołączenie do rodziny lub utworzenie nowej jest objęte tym ograniczeniem).

Jeśli Twoja rodzina obejmuje dzieci mające mniej niż 13 lat (wiek może się różnić w zależności od kraju i regionu), przed wyłączeniem chmury rodzinnej musisz przenieść je do innej grupy rodzinnej.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, zaznacz swoje imię po lewej, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Jeśli wyłączysz chmurę rodzinną, członkowie rodziny zachowują swoje zakupy, które zostały opłacone przy użyciu wspólnej karty płatniczej, ale od razu tracą możliwość dostępu do innych rzeczy udostępnianych w rodzinie.

 • Rzeczy innych członków rodziny nie są już widoczne w sekcji Kupione w iTunes Store, App Store i iBooks Store.

 • Muzyka zabezpieczona przy użyciu DRM, filmy, programy TV, książki oraz aplikacje kupione przez jednego członka rodziny i pobrane przez innych mogą być używane tylko przez osobę, która te rzeczy kupiła.

 • Zakupy dokonane w aplikacjach przestają być dostępne, jeśli zostały one dokonane przy użyciu aplikacji pierwotnie kupionej przez inną osobę. Byli członkowie rodziny mogą odzyskać dostęp do zakupów dokonanych w danej aplikacji, kupując tę aplikację.

 • Należące do członków rodziny albumy ze zdjęciami, kalendarz i lista przypomnień są usuwane z urządzeń wszystkich członków rodziny.

 • Lokalizacja urządzeń członków rodziny nie jest już wyświetlana w aplikacji Znajdź mój iPhone (w witrynie iCloud.com i na urządzeniach iOS).