macOS High Sierra

Preferencje dyktowania

W preferencjach dyktowania można włączyć dyktowanie oraz wybrać język używany podczas dyktowania oraz skrót klawiszowy. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z funkcji dyktowania, zobacz Dyktowanie wiadomości i dokumentów.

Aby otworzyć preferencje dyktowania, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Dyktowanie.

Otwórz panel Dyktowanie

Mikrofon

Kliknij w menu podręczne pod ikoną mikrofonu, a następnie wybierz mikrofon. Jeśli wybierzesz Automatycznie, Mac będzie słuchać dyktowania przy użyciu najbardziej prawdopodobnego urządzenia.

Dyktowanie

Włączanie i wyłączanie dyktowania.

Użyj dyktowania rozszerzonego

Dyktowanie rozszerzone pozwala na dyktowanie bez połączenia z Internetem. Możesz także używać poleceń dyktowania (czyli poleceń głosowych), aby wykonywać określone zadania i sterować Makiem podczas dyktowania tekstu. Możesz używać słowa kluczowego dyktowania, umożliwiającego używanie poleceń dyktowania nawet wtedy, gdy nie dyktujesz tekstu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Preferencje dyktowania zwiększające dostępność.

Gdy po raz pierwszy włączysz Dyktowanie rozszerzone oraz dodasz języki używane przez tę funkcję, macOS pobierze dodatkowe oprogramowanie pozwalające na dyktowanie bez połączenia z Internetem. Ilość wolnego miejsca wymagana do pobrania tego oprogramowania jest różna i zależy od wybranego języka.

Jeśli nie chcesz pobierać oprogramowania wymaganego do używania dyktowania rozszerzonego, możesz wyłączyć tę funkcję i używać dyktowania obsługiwanego przez serwer. Gdy używasz dyktowania obsługiwanego przez serwer, Twoje słowa są szybko wysyłane na serwery Apple w celu przeanalizowania przy użyciu najnowszych danych dotyczących języka. Gotowy tekst pojawia się, gdy skończysz dyktowanie.

Język

Wybór języka (gdy włączone jest Dyktowanie rozszerzone, dostępne mogą być inne języki). Dyktowanie nie jest dostępne we wszystkich językach.

Jeśli w menu podręcznym brakuje żądanego języka, wybierz Dodaj język lub Dostosuj, aby go pobrać. Możesz pobrać więcej niż jeden język.

Jeśli nie chcesz już używać pobranego języka, możesz go usunąć. Kliknij w menu podręczne Język, wybierz Dostosuj, a następnie wyłącz zaznaczenie języka, którego nie chcesz używać.

Skrót klawiszowy

Domyślnym skrótem rozpoczynania (i zatrzymywania) dyktowania jest dwukrotne naciśnięcie klawisza Fn. Jeśli chcesz, możesz wybrać inny skrót z menu podręcznego.

Aby utworzyć skrót, którego nie ma na liście, wybierz Dostosuj, a następnie naciśnij klawisze, których chcesz użyć. Na przykład, możesz nacisnąć klawisze Option-Z.

Dyktowanie i prywatność

Kliknij, aby zobaczyć informacje o sposobie wysyłania dyktowanej mowy do Apple oraz wykorzystaniu Twoich danych osobistych (takich jak imię, nazwisko, kontakty i inne) w celu lepszego rozumienia tego, co mówisz.