macOS High Sierra

Używanie wielu dysków backupu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i wygody, możesz wykonywać backup na wielu dyskach. Jeśli pracujesz w dwóch miejscach, możesz w każdym z nich mieć osobny dysk backupu.

Time Machine dokonuje rotacji planu backupu między wybranymi dyskami. Time Machine umieszcza na każdym dysku wszystkie rzeczy zmienione od czasu ostatniego wykonania backupu na danym dysku. Jeśli określone rzeczy zostały wykluczone z backupu, lista tych wykluczonych rzeczy dotyczy wszystkich dysków backupu.

Jeśli używasz wielu dysków backupu, gdy klikniesz w ikonę Time Machine na pasku menu, a następnie wybierzesz Wejdź do Time Machine, zobaczysz listę czasową dla wszystkich dostępnych dysków backupu. Aby zobaczyć linię czasową dla określonego dysku, kliknij w ikonę Time Machine , naciśnij klawisz Option, a następnie wybierz Przeglądaj inne dyski backupu.