macOS High Sierra

Odbieranie i wyłączanie powiadomień

Wiele aplikacji używa powiadomień, aby informować Cię o wydarzeniach, uaktualnieniach lub zmianach. Powiadomienia pojawiają się na chwilę w prawym górnym rogu ekranu lub pozostają tam, aż je odwołasz.

Powiadomienia z aplikacji Kalendarz i Przypomnienia, wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu.

preferencjach powiadomień możesz ustawić opcje dotyczące wyglądu powiadomień, a także wyłączyć je lub wstrzymać.

Wyświetlanie odbieranych powiadomień

  • Wyświetlanie szczegółów: Kliknij w Pokaż lub kliknij w powiadomienie.

  • Odpowiadanie na wiadomości email lub wiadomości tekstowe: Kliknij w Odpowiedz.

  • Zachowywanie rzeczy z AirDrop na biurku: Przeciągnij rzecz z powiadomienia na biurko. Jeśli tego nie zrobisz, rzeczy z AirDrop zachowywane są w folderze Pobrane rzeczy.

  • Odpowiadanie na połączenia: Kliknij w Akceptuj lub Odrzuć. Aby odpowiedzieć przy użyciu Wiadomości, kliknij w trójkąt rozwijania obok przycisku Odrzuć, a następnie wybierz Odpowiedz wiadomością.

  • Wybieranie, kiedy uaktualnić oprogramowanie: Kliknij w Później, a następnie wybierz czas. Aby dowiedzieć się więcej o uaktualnieniach, zobacz Uaktualnianie oprogramowania Maca.

  • Powtarzanie powiadomienia: Kliknij w Drzemka. Powiadomienie pojawi się ponownie za 15 minut. Aby wybrać, kiedy powiadomienie ma się pojawić ponownie, kliknij i przytrzymaj przycisk Drzemka, a następnie wybierz czas.

Przerywanie lub wstrzymywanie powiadomień

W preferencjach powiadomień możesz wyłączyć powiadomienia z określonych aplikacji lub wstrzymać wszystkie powiadomienia. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Powiadomienia.

Otwórz preferencje powiadomień

  • Wyłączanie powiadomień danej aplikacji: Otwórz preferencje powiadomień, zaznacz aplikację po lewej stronie, a następnie wybierz Brak jako styl alertu (po prawej). Nie będziesz już otrzymywać żadnych powiadomień z tej aplikacji.

  • Wyłączanie powiadomień w określonych godzinach: Otwórz preferencje powiadomień, zaznacz Nie przeszkadzaj (po lewej), a następnie ustaw opcje.

  • Tymczasowe wyłączanie powiadomień: Kliknij w ikonę Centrum powiadomień na pasku menu, trzymając naciśnięty klawisz Option. Możesz także kliknąć w tę ikonę, aby otworzyć Centrum powiadomień, przesunąć w dół, a następnie włączyć Nie przeszkadzać. Funkcja pozostanie włączona do północy, do następnego zaplanowanego czasu jej wyłączenia (zgodnie z ustawieniami w preferencjach powiadomień) lub do momentu, gdy ją wyłączysz.

Gdy włączony jest tryb Nie przeszkadzać, ikona Centrum powiadomień na pasku menu jest wyszarzona. Nie widzisz ani nie słyszysz nadchodzących powiadomień. Są one gromadzone w Centrum powiadomień i możesz je zobaczyć tam później.