macOS High Sierra

Ochrona Maca przed złośliwym oprogramowaniem

macOS zawiera wiele funkcji pomagających chronić Maca i dane użytkownika przed złośliwym oprogramowaniem. Częstym sposobem dystrybucji złośliwego oprogramowania jest umieszczanie go w aplikacjach wyglądających na nieszkodliwe.

Ryzyko to można ograniczyć, korzystając tylko z oprogramowania pochodzącego z wiarygodnych źródeł. Ustawienia w preferencjach ochrony i prywatności pozwalają określić źródła oprogramowania instalowanego na Macu.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność, a następnie kliknij w Ogólne.

    Otwórz panel Ogólne

  2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

  3. Wybieranie źródeł, z których ma być możliwe instalowanie oprogramowania:

    • App Store: Dopuszczanie tylko aplikacji z Mac App Store. To ustawienie jest najbezpieczniejsze. Wszyscy deweloperzy aplikacji dostępnych w Mac App Store są identyfikowani przez Apple, a każda aplikacja jest przeglądana przed zatwierdzeniem. Przed otworzeniem aplikacji macOS sprawdza ją, aby upewnić się, że nie została ona zmodyfikowana od momentu dostarczenia przez jej dewelopera. Jeśli dana aplikacja powodowałaby problemy, Apple usunie ją z Mac App Store.

    • App Store i od zidentyfikowanych autorów: Dopuszczanie tylko aplikacji z Mac App Store oraz od zidentyfikowanych deweloperów. Aplikacje spoza Mac App Store nie są sprawdzane, ale zidentyfikowani deweloperzy są zarejestrowani w Apple. Jeśli dana aplikacja powoduje problemy, Apple może wycofać jej autoryzację. Zanim dana aplikacja zostanie otwarta po raz pierwszy, macOS sprawdza, czy nie została zmodyfikowana od momentu dostarczenia przez jej dewelopera.

Oprócz aplikacji istnieją inne typy plików, które mogą być niebezpieczne. Skrypty, archiwa www i archiwa Java mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla systemu. Oczywiście nie wszystkie takie pliki są niebezpieczne, ale otwierając je, należy zachować ostrożność. Przy pierwszej próbie otworzenia takich plików wyświetlany jest alert. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Otwieranie aplikacji z pominięciem ustawień bezpieczeństwa.