macOS High Sierra

Preferencje funkcji Zoom

Panel Zoom w preferencjach dostępności w oknie Preferencji systemowych pozwala na powiększanie całego ekranu lub tylko obszaru, w którym znajduje się wskaźnik.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie w Zoom.

Otwórz panel Zoom

Używaj skrótów klawiszowych do przybliżania

Używanie widocznych na liście skrótów klawiszowych do powiększania i pomniejszania obrazu na ekranie. Na przykład, aby przybliżyć obraz na ekranie, naciśnij Option-Command-znak równości.

Przybliżaj gestem przewijania z klawiszami modyfikującymi

Przytrzymaj wybrany klawisz modyfikujący podczas przewijania na gładziku lub myszy.

Na przykład, przy domyślnych ustawieniach gładzika, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Control oraz przeciągnąć dwoma palcami w górę, aby powiększyć obraz, lub w dół, aby pomniejszyć obraz.

Wygładzaj obraz

Wygładzanie przybliżonego obrazu.

Zoom podąża za klawiaturą

Powiększanie obszaru, do którego wprowadzane są dane przy użyciu klawiatury.

Włącz zoom paska Touch Bar

Jeśli Mac ma pasek Touch Bar, pozwala wyświetlać na ekranie większą jego wersję. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Powiększanie paska Touch Bar.

Czytaj rzeczy pod wskaźnikiem

Identyfikowanie przez Maca rzeczy wskazywanych przy użyciu wskaźnika — tylko podczas używania funkcji zoom lub cały czas.

Możesz wybrać opóźnienie, po którym Mac zacznie mówić.

Styl zoom

Zoom całego ekranu (pełny ekran) lub tylko miejsca, w którym znajduje się wskaźnik (obraz w obrazie).

Opcje

Określanie opcji dotyczących pełnego ekranu lub obrazu w obrazie.

Aby szybko włączać lub wyłączać Zoom za pomocą panelu skrótów Opcje dostępności, naciśnij Option-Command-F5 (lub, jeśli Mac posiada pasek Touch Bar, szybko naciśnij trzy razy Touch ID).

W panelu Skróty w preferencjach klawiatury możesz włączyć skróty klawiszowe dla niektórych opcji przybliżania. Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie w Skróty.

Otwórz panel Skróty