macOS High Sierra

Sposoby porządkowania plików na biurku

Biurko zajmuje większą część ekranu komputera. Jest to obszar, na którym wykonujesz większość zadań. Jeśli trzymasz pliki (dokumenty, foldery i skróty) na Biurku, możesz uporządkować je, aby ułatwić znajdowanie potrzebnych rzeczy.

Przykład biurka z plikami i folderami.

Porządkowanie rzeczy w folderach

Możesz szybko grupować w folderach rzeczy znajdujące się na Biurku. Zaznacz wszystkie rzeczy, które chcesz zgrupować, kliknij w dowolną z nich, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Nowy folder z zaznaczeniem. Nie można grupować rzeczy, które są zablokowane.

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu folderów, zobacz: Porządkowanie plików w folderach.

Wyrównywanie i sortowanie rzeczy

Możesz zmienić wyrównanie i ułożenie rzeczy na biurku. Kliknij w biurko i wybierz polecenie menu Widok > Wyrównaj (lub Wyrównaj wg, a następnie wybierz sposób wyrównania). Możesz także wybrać Sortuj wg, a następnie jedną z opcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyrównywanie ikon i zmienianie ich wielkości.

Zmienianie wielkości rzeczy, odstępów siatki, wielkości tekstu i innych

Kliknij w biurko, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku, a następnie dokonaj zmian przy użyciu wyświetlonych narzędzi. Możesz także kliknąć w biurko z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybrać Pokaż opcje widoku. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach widoku, zobacz Sposoby wyświetlania rzeczy w oknach Findera.

Jeśli chcesz poznać inne sposoby dostosowywania biurka, zobacz Dostosowywanie wyglądu biurka lub Preferencje Findera.

Wskazówka: Jeśli włączysz funkcję Biurko i Dokumenty iCloud, możesz mieć te same rzeczy na biurku innego Maca, logując się na nim przy użyciu tego samego konta iCloud oraz włączając na nim funkcję Biurko i Dokumenty iCloud.