macOS High Sierra

Zerowanie hasła logowania na Macu

Czasami może pojawić się konieczność wyzerowania hasła logowania użytkownika — np. w sytuacji, gdy użytkownik nie pamięta hasła i nie może przypomnieć go sobie przy użyciu ustalonej wcześniej podpowiedzi.

Wyzerowanie hasła logowania powoduje utworzenie nowego pęku kluczy, przeznaczonego do przechowywania haseł danego użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o pęku kluczy i hasłach, zobacz Hasło pęku kluczy.

Zerowanie hasła logowania przy użyciu Apple ID

Jeśli Twoje konto użytkownika zostało powiązane z Apple ID, możesz użyć swojego Apple ID do zerowania hasła logowania.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Uruchom ponownie lub naciśnij przycisk włączania, a następnie kliknij w Uruchom ponownie.

 2. Kliknij w swoje konto użytkownika, kliknij w znak zapytania w polu hasła, a następnie kliknij w strzałkę obok etykiety „wyzeruj używając Apple ID”.

 3. Wprowadź Apple ID i hasło, a następnie kliknij w Dalej.

  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby wyzerować swoje hasło logowania.

Zerowanie hasła logowania przy użyciu klucza odzyskiwania

Jeśli włączone zostało szyfrowanie FileVault oraz utworzony klucz odzyskiwania, możesz wyzerować swoje hasło logowania przy użyciu klucza odzyskiwania.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Uruchom ponownie lub naciśnij przycisk włączania, a następnie kliknij w Uruchom ponownie.

 2. Kliknij w swoje konto użytkownika, kliknij w znak zapytania w polu hasła, a następnie kliknij w strzałkę obok etykiety „wyzeruj używając klucza odzyskiwania”.

 3. Wprowadź klucz odzyskiwania, a następnie kliknij w Dalej.

  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby wyzerować swoje hasło logowania.

Zerowanie hasła innego użytkownika

Administrator może zerować hasła innych użytkowników.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij w Wyzeruj hasło.

Jeśli Twój Mac to serwer, do zerowania haseł użytkowników użyj aplikacji Server. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Reset a user’s password w pomocy serwera.