macOS High Sierra

Wykonywanie backupu plików przy użyciu Time Machine

Time Machine pozwala na wykonywanie backupu całego Maca, w tym plików systemowych, aplikacji, muzyki, zdjęć, wiadomości email i dokumentów. Gdy funkcja Time Machine jest włączona, backup plików przechowywanych na Macu wykonywany jest automatycznie co godzinę, codziennie i co tydzień.

Gdy korzystasz z Time Machine na komputerze używającym systemu plików Apple (APFS), Time Machine nie tylko przechowuje kopie danych na dysku backupu, ale również zachowuje migawki lokalne zmienionych plików na dysku wewnętrznym, co pozwala na przywracanie poprzednich wersji. Migawki lokalne wykonywane są co godzinę (jeśli nie wyłączysz zaznaczenia pola wyboru Twórz backup automatycznie). Są one przechowywane na dysku wewnętrznym komputera.

Uwaga: Jeśli używasz systemu plików APFS, migawki lokalne tworzone są na dysku APFS — niezależnie od tego, czy dysk ten znajduje się w Macu przenośnym, czy stacjonarnym.

Jeśli przypadkowo usuniesz lub zmienisz jakiś plik, możesz użyć Time Machine, aby go odzyskać.

Po otworzeniu Time Machine pojawia się zamazany ekran ze stosem wielu ekranów Findera, reprezentujących backupy. Kliknij w strzałki, aby nawigować po backupach (lub kliknij w linię czasową po prawej), a następnie wybierz pliki do odtworzenia.

Nawet gdy Time Machine tworzy na dysku APFS migawki lokalne, warto również tworzyć backup plików na innym dysku, niż ten wbudowany do komputera, na przykład na dysku zewnętrznym, dysku sieciowym lub Time Capsule. Pozwoli to na odtworzenie całego systemu na innym Macu w przypadku awarii Twojego Maca lub jego dysku wewnętrznego.

  1. Podłącz zewnętrzny dysk twardy do Maca i włącz go.

    Wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz użyć tego dysku do wykonywania backupu Maca.

  2. Kliknij w Użyj jako dysku backupu, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w preferencjach Time Machine.

    Aby otworzyć preferencje Time Machine, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Time Machine.

    Otwórz preferencje Time Machine