macOS High Sierra

Używanie Docka

Dock to wygodne miejsce do umieszczania często używanych rzeczy. Możesz dodawać i usuwać rzeczy z Docka, powiększać go, zmniejszać oraz ukrywać.

Dock zawierający ikony aplikacji, ikonę stosu Pobrane rzeczy oraz ikonę Kosza.

Foldery dodane do Docka tworzą stosy. Domyślnie w Docku znajduje się stos Pobrane rzeczy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Otwieranie dokumentów i pobranych plików ze stosów.

Czerwona plakietka na ikonie w Docku oznacza, że w danej aplikacji lub w Preferencjach systemowych należy wykonać jedną lub więcej czynności. Na przykład, czerwona plakietka na ikonie aplikacji Mail w Docku informuje, że masz do przeczytania nowe wiadomości email.

Otwieranie rzeczy z Docka

 • Otwieranie aplikacji, stosu lub pliku: Kliknij w niego w Docku.

  Możesz także otworzyć plik, przeciągając go do ikony aplikacji w Docku. Na przykład, aby otworzyć dokument utworzony w aplikacji Pages, przeciągnij go do ikony Pages w Docku.

 • Otwieranie okna Findera: Kliknij w ikonę Findera w Docku (przedstawiającą uśmiechniętą twarz). Aby dowiedzieć się więcej o Finderze, zobacz Wyświetlanie plików w Finderze.

Możesz także wykonywać różne czynności dotyczące aplikacji, naciskając i przytrzymując ikonę aplikacji w Docku lub klikając w nią z naciśniętym klawiszem Control.

Dodawanie rzeczy do Docka lub usuwanie ich z niego

 • Dodawanie rzeczy: Przeciągnij ją do Docka. Pliki i foldery przeciągaj na prawo od separatora w Docku, natomiast aplikacje — na lewo. Jeśli Dock został przeniesiony na boczną krawędź Biurka, pliki i foldery należy umieszczać pod separatorem, natomiast aplikacje — nad nim.

  Linia oddzielająca w Docku aplikacje od plików i folderów.

  Przeciągnięcie rzeczy do Docka powoduje umieszczenie w nim skrótu prowadzącego do tej rzeczy. Oryginalna rzecz nie jest przenoszona.

 • Usuwanie rzeczy: Przeciągnij daną rzecz poza obszar Docka, aż zobaczysz etykietę Usuń.

  Z Docka usuwany jest tylko skrót, oryginalna rzecz nie jest usuwana z Maca.

Usuwanie rzeczy z Maca

 • Przeciągnij rzeczy do Kosza, znajdującego się na końcu Docka. Aby opróżnić Kosz, kliknij w niego, a następnie kliknij w Opróżnij. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Usuwanie plików i folderów.

  Ikona Kosza w Docku.

Ustawianie preferencji Docka

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Dock.

  Otwórz preferencje Docka

 2. Ustaw żądane preferencje. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Preferencje Docka.

Skróty Docka

 • Zmienianie wielkości Docka: Umieść wskaźnik nad linią dzielącą Dock na dwie części (kursor zmieni się w podwójną strzałkę). Następnie przeciągnij Dock, powiększając go lub zmniejszając

 • Zmienianie kolejności rzeczy: Przeciągnij ją w nowe miejsce.

 • Wyświetlenie menu podręcznego danej rzeczy: Kliknij w daną rzecz, trzymając naciśnięty klawisz Control.

 • Wyświetlanie menu podręcznego Docka: Kliknij w linię oddzielającą, przytrzymując naciśnięty klawisz Control.

 • Wyświetlanie otwartych okien danej aplikacji: Kliknij w ikonę aplikacji, trzymając klawisz Control, a następnie wybierz Pokaż wszystkie okna.

 • Dodawanie otwartej aplikacji do Docka: Kliknij w ikonę aplikacji, a następnie wybierz Opcje > Zatrzymaj w Docku.

 • Otwieranie rzeczy w Finderze: Kliknij w ikonę danej rzeczy, trzymając naciśnięty klawisz Command. Możesz także kliknąć w ikonę, trzymając klawisz Control, a następnie wybrać Opcje > Pokaż w Finderze.

 • Przełączanie do poprzedniej aplikacji i ukrywanie bieżącej: Kliknij w ikonę bieżącej aplikacji, trzymając naciśnięty klawisz Option.

 • Przełączanie do innej aplikacji i ukrywanie wszystkich innych aplikacji: Kliknij z naciśniętymi klawiszami Option‑Command w ikonę aplikacji, do której chcesz się przełączyć.

 • Kończenie pracy otwartej aplikacji: Kliknij w ikonę aplikacji, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Zakończ.

 • Wymuszanie zakończenia pracy aplikacji: Kliknij w ikonę aplikacji, trzymając naciśnięte klawisze Control‑Option, a następnie wybierz Wymuś zakończenie.

 • Uzyskiwanie dostępu do Docka przy użyciu klawiatury: Naciśnij Control-F3 (na komputerach przenośnych: Control-Fn-F3), aby przejść do Docka. Za pomocą klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo możesz wybrać ikonę. Aby ją otworzyć, naciśnij Return.

 • Opróżnianie Kosza: Kliknij w Kosz, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Opróżnij Kosz.

Wskazówka: Przypadkowe usunięcie ikony aplikacji z Docka? Nie ma problemu — ta aplikacja nadal jest na Twoim Macu. Użyj Launchpada lub Spotlight, aby otworzyć daną aplikację, kliknij z klawiszem Control w jej ikonę w Docku, a następnie wybierz Opcje > Zatrzymaj w Docku.

Jeśli chcesz uzyskać szybki dostęp do wszystkich swoich aplikacji, w tym również tych, których nie ma w Docku, użyj Launchpada.