macOS High Sierra

Otwieranie dokumentów i pobranych plików ze stosów

Stos to umieszczony w Docku skrót do folderu. Daje szybki i bezpośredni dostęp do plików znajdujących się w danym folderze. Stos może zawierać wszystko, co możesz umieścić w folderze. Gdy klikniesz w stos, jest on otwierany. Możesz przeciągać rzeczy do stosów lub ze stosów — tak samo, jak w przypadku zwykłych folderów.

W Docku domyślnie znajduje się stos Pobrane rzeczy, dający łatwy dostęp do rzeczy pobranych z Internetu, odebranych jako załączniki lub zaakceptowanych przy przesyłaniu przez AirDrop.

Przykład stosu w Docku.
  • Otwieranie stosu: Kliknij w niego w Docku.

  • Otwieranie pliku ze stosu: Kliknij w niego w otwartym stosie.

  • Otwieranie folderu zawierającego: Kliknij w Otwórz w Finderze.

  • Zmienianie preferencji stosu: Kliknij w stos, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz sposób sortowania plików, wygląd stosu (stos lub folder) oraz sposób wyświetlania rzeczy ze stosu.

  • Dodawanie stosu: Przeciągnij folder do Docka (po prawej stronie linii oddzielającej).

    Linia oddzielająca w Docku aplikacje od plików i folderów.