macOS High Sierra

Przeglądanie i otwieranie aplikacji przy użyciu Launchpada

Launchpad to centralne miejsce pozwalające wyświetlać i otwierać aplikacje zainstalowane na Macu. Gdy pobierzesz jakąś aplikację z App Store, pojawi się ona automatycznie w Launchpadzie.

Aby otworzyć Launchpada, kliknij w ikonę Launchpada Docku (lub użyj Control Strip). Aby zamknąć Launchpada bez otwierania aplikacji, kliknij w dowolnym miejscu na ekranie (oprócz aplikacji) lub naciśnij Esc.

Launchpad

Otwieranie i znajdowanie aplikacji w Launchpadzie

 • Otwieranie aplikacji: Kliknij w aplikację.

 • Szukanie aplikacji: Zacznij wpisywać nazwę aplikacji w polu wyszukiwania. Wyniki wyświetlane są podczas pisania.

 • Przechodzenie między stronami aplikacji: Przesuń w lewo lub w prawo na gładziku lub myszy Magic Mouse. Możesz także nacisnąć klawisze Command-Strzałka w lewo lub Command-Strzałka w prawo.

Porządkowanie aplikacji w Launchpadzie

 • Przenoszenie aplikacji: Przeciągnij aplikację w nowe miejsce na stronie.

 • Przenoszenie aplikacji na inną stronę: Przeciągnij aplikację do krawędzi ekranu, a następnie zwolnij ją, gdy pojawi się żądana strona.

 • Grupowanie aplikacji w folderze: Przeciągnij jedną aplikację nad inną aplikację, aby utworzyć folder. Następnie przeciągnij inne aplikacje do tego folderu.

 • Otwieranie i zamykanie folderu: Kliknij w folder, na przykład Inne. Aby zamknąć folder, kliknij w dowolnym miejscu poza nim.

 • Zmienianie nazwy folderu: Otwórz folder, kliknij w jego nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

 • Przenoszenie aplikacji poza folder: Otwórz folder, a następnie przeciągnij aplikację poza ten folder.

Dodawanie i usuwanie aplikacji

 • Dodawanie aplikacji do Launchpada: Jeśli chcesz, aby w Launchpadzie znajdowała się aplikacja, która nie została pobrana z App Store, przenieś tę aplikację do folderu Aplikacje w Finderze. Aplikacja ta pojawi się w Launchpadzie automatycznie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyświetlanie plików w Finderze.

 • Dodawanie aplikacji do Docka: Przeciągnij aplikację z Launchpada do Docka, a następnie upuść ją po lewej stronie linii separatora w Docku. Aplikacja będzie znajdowała się zarówno w Docku, jak i w Launchpadzie.

  Linia oddzielająca w Docku aplikacje od plików i folderów.
 • Odinstalowywanie aplikacji z Maca: Kliknij w aplikację i przytrzymaj ją, aż wszystkie aplikacje zaczną drżeć, a następnie kliknij w przycisk usuwania aplikacji .

  Jeśli dana aplikacja nie ma przycisku usuwania, oznacza to, że nie można jej odinstalować z Launchpada. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Instalowanie, uaktualnianie i odinstalowywanie aplikacji.