macOS High Sierra

Drukowanie dokumentów

 1. Otwórz dokument i wybierz polecenie menu Plik > Drukuj lub naciśnij Command-P.

  Otworzone zostanie okno dialogowe Drukuj, zawierające mały podgląd przedstawiający wygląd dokumentu po wydrukowaniu. Kliknij w strzałki poniżej podglądu, aby przeglądać strony.

  Ikony w menu podręcznym Drukuj, wskazujące status drukarki. W oknie dialogowym Drukuj widoczny jest mały podgląd zadania drukowania. Kliknij w przycisk Pokaż szczegóły, aby zobaczyć wszystkie opcje drukowania.

  Wskazówka: Aby wyświetlić pełnowymiarowy podgląd wydruku w aplikacji Podgląd, kliknij w menu podręczne PDF, a następnie wybierz Otwórz PDF w aplikacji Podgląd.

 2. Jeśli ustawienia w oknie Drukuj są właściwe, kliknij w Drukuj. W przeciwnej sytuacji przejdź do kroku 3.

 3. Wybierz dowolne spośród następujących popularnych ustawień drukowania (aby zobaczyć niektóre z nich, konieczne może okazać się kliknięcie w Pokaż szczegóły):

  • Drukarka: Wybierz drukarkę, której chcesz użyć. Jeśli żądana drukarka nie jest dostępna, możesz ją dodać. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie lub usuwanie drukarki. Jeśli obok drukarki, której chcesz użyć, wyświetlana jest ikona, mógł wystąpić problem wymagający Twojej interwencji — zobacz Sprawdzanie statusu drukarki.

  • Ustawienia: Ustawienia wstępne to grupa ustawień drukowania. W większości sytuacji możesz używać ustawień domyślnych, ale możesz również wybrać grupę ustawień zachowanych podczas poprzedniego zadania drukowania. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach wstępnych, zobacz Zachowywanie ustawień drukowania do użycia później.

  • Liczba kopii: Podaj żądaną liczbę kopii. Jeśli chcesz, aby przed rozpoczęciem drukowania kolejnej kopii wydrukowane zostały wszystkie strony dokumentu, kliknij w Pokaż szczegóły, kliknij w menu podręczne opcji drukowania, wybierz Obsługa papieru, a następnie zaznacz pole wyboru Segreguj strony.

  • Cz-b (lub Czarno-białe): Zaznacz, aby uzyskać wydruk czarno-biały (jeśli drukarka obsługuje tę funkcję).

  • Druk dwustronny: Zaznacz, aby drukować na obu stronach papieru (tzw. drukowanie dupleksowe), jeśli Twoja drukarka obsługuje tę funkcję.

  • Strony: Wybierz, czy chcesz wydrukować wszystkie strony, pojedynczą stronę lub zakres stron.

  • Orientacja: Kliknij w te przyciski, aby przełączyć między orientacją pionową i poziomą.

Aby dowiedzieć się więcej o opcjach drukowania, zobacz Wybieranie zaawansowanych ustawień drukowania.

W oknie dialogowym Drukuj mogą być widoczne inne opcje, zależne od modelu drukarki oraz używanej aplikacji. Jeśli te instrukcje odbiegają od tego, co widzisz na ekranie, kliknij w Pomoc na pasku menu, aby zajrzeć do dokumentacji danej aplikacji.

Wskazówka: Jeśli drukujesz dokument i otrzymujesz nieoczekiwane wielkości marginesów lub obcięty tekst, być może występuje konflikt między marginesami ustawionymi dla wybranego rozmiaru strony w aplikacji oraz niedrukowanym obszarem ustawionym dla wybranej drukarki. Spróbuj ustawić obszar niedrukowany dla danego rozmiaru strony na zero. Aby dowiedzieć się, jak ustawić obszar niedrukowany dla określonego rozmiaru strony, zobacz Tworzenie własnego rozmiaru papieru.