macOS High Sierra

Wyświetlanie otwartych okien i przestrzeni w Mission Control

Mission Control pokazuje wszystkie okna otworzone na biurku, ułożone obok siebie w sposób ułatwiający znalezienie odpowiedniego z nich. Aplikacje działające na pełnym ekranie lub w widoku Split View oraz utworzone przez Ciebie przestrzenie robocze są wyświetlane jako miniaturki na pasku przestrzeni, znajdującym się wzdłuż górnej krawędzi ekranu.

Kilka okien w widoku Mission Control oraz pasek przestrzeni na górze ekranu.

Wskazówka: Aby szybko użyć dwóch aplikacji w widoku Split View, po prostu przeciągnij okno z Mission Control nad miniaturkę aplikacji na pełnym ekranie, widoczną na pasku przestrzeni, a następnie kliknij w tę miniaturkę.

Wyświetlanie lub opuszczanie Mission Control

  • Przy użyciu gładzika: Aby przejść do Mission Control, przesuń w górę trzema palcami. Aby opuścić ten widok, przesuń w dół. Możesz wyłączyć lub zmienić gesty na gładziku, używając preferencji gładzika.

  • Przy użyciu klawiatury: Aby przejść lub opuścić Mission Control, naciśnij klawisz (lub użyj paska Control Strip) lub naciśnij klawisze Control-Strzałka w górę. Możesz zmienić ten skrót klawiszowy w preferencjach Mission Control.

Pokazywanie lub przenoszenie wszystkich otwartych okien

  • Pokazywanie wszystkich otwartych okien bieżącej aplikacji: Naciśnij Control-strzałka w dół. Jeśli w preferencjach gładzika włączone jest Exposé aplikacji, możesz także przesunąć w dół trzema palcami. Aby wrócić na Biurko, naciśnij ponownie te klawisze lub przesuń w dół.

  • Pokazywanie wszystkich otwartych okien zgrupowanych według aplikacji: Otwórz preferencje Mission Control, zaznacz Grupuj okna według aplikacji, a następnie przejdź do Mission Control.

  • Przenoszenie otwartych okien na osobną warstwę na Biurku: Naciśnij Command-Mission Control . Aby przesunąć okna z powrotem, naciśnij ponownie te same klawisze.

  • Odsuwanie otwartych okien: Rozsuń kciuk i trzy palce na gładziku. Aby przesunąć okna z powrotem, zsuń kciuk i palce na gładziku.

Skróty klawiszowe możesz zmienić w preferencjach Mission Control, a gesty na gładziku wyłączyć lub zmienić w preferencjach gładzika.

Kopiowanie lub przenoszenie rzeczy przy użyciu Mission Control

Jeśli masz otworzonych wiele okien lub aplikacji i chcesz skopiować lub przenieść rzeczy między nimi lub na Biurko, Mission Control może to ułatwić.

  • Kopiowanie tekstu lub obrazka między oknami: Skopiuj daną rzecz, przejdź do Mission Control, aby pokazać wszystkie otwarte okna, kliknij w żądane okno, aby przejść do niego, a następnie wklej tę rzecz.

  • Kopiowanie pliku lub folderu na Biurko: Skopiuj daną rzecz, naciśnij Command-Mission Control , aby odsunąć wszystkie otwarte okna i pokazać biurko, a następnie wklej tę rzecz. Naciśnij te same klawisze ponownie, aby przywrócić okna.

  • Przenoszenie pliku lub folderu na Biurko: Zacznij przeciągać daną rzecz z okna, naciśnij Command-Mission Control, aby odsunąć wszystkie otwarte okna i pokazać biurko, a następnie upuść przeciąganą rzecz. Naciśnij te same klawisze ponownie, aby przywrócić okna.

Opcje i skróty Mission Control możesz ustawić w preferencjach Mission Control. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mission Control.

Otwórz preferencje Mission Control