macOS High Sierra

Zastępowanie tekstu i znaków interpunkcyjnych w dokumentach

Wiele aplikacji pozwala na automatyczne zastępowanie tekstu i znaków interpunkcyjnych. Na przykład, można automatycznie zastępować podwójną spację kropką i spacją, nei słowem nie, a proste cudzysłowy górne prawidłowymi dolnymi cudzysłowami otwierającymi i górnymi zamykającymi (tzw. cudzysłowami inteligentnymi). Można również automatycznie konwertować adresy internetowe (URL) w klikalne łącza (tzw. łącza inteligentne).

Zastępowanie tekstu

Można automatycznie zastępować określony tekst innym tekstem lub symbolami. Na przykład, można zastępować (c) znakiem ©.

Uwaga: Nie musisz tworzyć zastąpienia tekstu, aby móc szybko kończyć zdanie kropką i spacją przez dwukrotne naciśnięcie spacji. W tym celu wystarczy zaznaczyć pole wyboru Dodaj kropkę z podwójną spacją, znajdujące się w panelu Tekst w preferencjach klawiatury.

 • Tworzenie zastąpień tekstu: Otwórz dokument i wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia, a następnie kliknij w Preferencje tekstu. Otwórz panel Tekst w preferencjach klawiatury (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Tekst), kliknij w przycisk dodawania , a następnie wprowadź w kolumnie Do zastąpienia tekst, który ma być zastępowany (na przykład nei), a w kolumnie Po – jego zastąpienie (na przykład nie).

  Otwórz panel Tekst

 • Włączanie automatycznego zastępowania tekstu w danej aplikacji: Otwórz dokument, wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia, a następnie wybierz Zastępowanie tekstu (znak zaznaczenia wskazuje, że funkcja jest włączona). Aby wyłączyć, wybierz ponownie to samo polecenie.

 • Stosowanie zastąpienia w istniejącym tekście: Aby użyć go w części dokumentu, zaznacz tekst, wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia, upewnij się, że pole wyboru Zastępowanie tekstu jest zaznaczone, a następnie kliknij w Zastąp w zaznaczeniu. Aby użyć zastąpienia w całym dokumencie, kliknij w Zastąp wszystko.

 • Wykonywanie backupu zastąpień tekstu: Zaznacz zastąpienia na liście, a następnie przeciągnij je z panelu Tekst na biurko. Plik backupu (Zastąpienia tekstu.plist) możesz edytować przy użyciu aplikacji TextEdit. Aby zaimportować plik, przeciągnij go do panelu Tekst w preferencjach klawiatury.

Jeśli używasz chińskiej lub japońskiej metody wprowadzania, zastąpienia tekstu są dołączane do słownika użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o słownikach użytkownika, wybierz Pomoc z menu wprowadzania (podczas używania chińskiej lub japońskiej metody wprowadzania).

Wskazówka: Dzięki użyciu iCloud możesz mieć swoje aktualne zastąpienia tekstu na wszystkich urządzeniach. Wystarczy, że włączysz iCloud Drive na Macu i na urządzeniach iOS, a następnie zalogujesz się wszędzie przy użyciu tego samego konta iCloud. Gdy dodasz zastąpienie tekstu na Macu, pojawi się ono automatycznie na Twoich urządzeniach iOS (i odwrotnie).

Używanie cudzysłowów i myślników inteligentnych

Można automatycznie konwertować proste cudzysłowy górne na prawidłowe cudzysłowy typograficzne oraz podwójne dywizy na myślniki (—).

 • Włączanie automatycznego używania cudzysłowów i myślników inteligentnych w danej aplikacji: Otwórz dokument, wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia, a następnie wybierz Cudzysłowy inteligentne oraz Myślniki inteligentne (znaki zaznaczenia wskazują, że funkcje są włączone). Aby wyłączyć te funkcje, wybierz ponownie te same polecenia.

 • Stosowanie cudzysłowów i myślników inteligentnych w istniejącym tekście: Aby użyć ich w części dokumentu, zaznacz tekst, wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia, upewnij się, że pola wyboru Myślniki inteligentne oraz Cudzysłowy inteligentne są zaznaczone, a następnie kliknij w Zastąp w zaznaczeniu. Aby użyć ich w całym dokumencie, kliknij w Zastąp wszystko.

 • Wybieranie stylu cudzysłowów inteligentnych: Przejdź do dokumentu, wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia, upewnij się, że pole wyboru Cudzysłowy inteligentne jest zaznaczone, a następnie wybierz style z menu podręcznych.

Możesz ustawić domyślny styl cudzysłowów inteligentnych dla wszystkich aplikacji, w których cudzysłowy inteligentne są używane. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Tekst.

Otwórz panel Tekst

Używanie łączy inteligentnych

Automatyczne konwertowanie adresów URL lub innych ciągów znaków na klikalne łącza. Na przykład, www.apple.com konwertowane jest na łącze otwierające tę witrynę. Natomiast mailto:emilyparker501@icloud.com konwertowane jest na łącze tworzące wiadomość email zaadresowaną do Emily Parker.

 • Włączanie automatycznego używania łączy inteligentnych w danej aplikacji: Otwórz dokument, wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia, a następnie wybierz Łącza inteligentne (znak zaznaczenia wskazuje, że funkcja jest włączona). Aby wyłączyć, wybierz ponownie to samo polecenie.

 • Stosowanie łączy inteligentnych w istniejącym tekście: Aby użyć łączy inteligentnych w części dokumentu, zaznacz tekst, wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia, zaznacz pole wyboru Łącza inteligentne, a następnie kliknij w Zastąp w zaznaczeniu. Aby użyć ich w całym dokumencie, kliknij w Zastąp wszystko.