macOS High Sierra

Wskaźniki w macOS

Wskaźnik poruszający się podczas używania myszy lub gładzika może być wyświetlany przez system macOS w różnych stylach.

Wskaźnik

Nazwa

Zastosowanie

Strzałka

Strzałka

To wskaźnik, który prawdopodobnie widzisz najczęściej. Jest on używany do wskazywania i zaznaczania rzeczy, przesuwania pasków przewijania, zmieniania rozmiaru okien itd.

Jeśli zgubisz wskaźnik na ekranie, szybko poruszaj palcem po gładziku lub myszą – wskaźnik na chwilę się powiększy, aby łatwiej go zobaczyć. Aby wyłączyć tę funkcję, wyłącz zaznaczenie pola wyboru „Potrząśnij wskaźnikiem myszy, aby go znaleźć”, znajdujące się w panelu Ekran w preferencjach dostępności.

Aby otworzyć ten panel, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie w Ekran.

Otwórz panel Monitor

Wskaźnik przedstawiający chmurę dymu

Chmurka

Oznacza, że przeciągana rzecz zniknie po zwolnieniu przycisku. Jeśli rzecz ta jest skrótem, oryginał nie zostanie usunięty.

Strzałka kopiowania

Kopia

Pojawia się po kliknięciu w plik lub folder z naciśniętym klawiszem Option. Wskazuje, że przeciągnięcie tej rzeczy w inne miejsce spowoduje utworzenie jej kopii, a nie przeniesienie.

Zgięta strzałka

Skrót

Pojawia się po kliknięciu w daną rzecz z naciśniętymi klawiszami Option-Command. Wskazuje, że przeciągnięcie tej rzeczy w inne miejsce spowoduje utworzenie skrótu do danej rzeczy.

Wskaźnik I

Wskaźnik I

Pojawia się podczas zaznaczania i wstawiania tekstu.

Krzyżyk

Krzyżyk

Pojawia się podczas zaznaczania prostokątnego obszaru obrazu.

Wskaźnik ręki

Ręka

Pojawia się, gdy wskaźnik znajduje się nad łączem prowadzącym do strony internetowej, dokumentu lub innej rzeczy.

Wskaźnik otwartej ręki

Otwarta ręka

Pojawia się, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad rzeczą, którą można przesuwać w określonym obszarze, np. tekst w komórce arkusza kalkulacyjnego lub wiersz w tabeli w dokumencie.

Wskaźnik zamkniętej ręki

Zamknięta ręka

Pojawia się podczas przesuwania i ustawiania rzeczy w określonym obszarze, np. tekstu w komórce arkusza kalkulacyjnego lub wiersza w tabeli w dokumencie.

Wskaźnik rozciągania w lewo

Przesuwanie w lewo

Wskazuje, że można zmieniać położenie i rozmiar paska bocznego, paska narzędzi, okna lub innego elementu, przeciągając w lewo.

Wskaźnik rozciągania w prawo

Przesuwanie w prawo

Wskazuje, że można zmieniać położenie i rozmiar paska bocznego, paska narzędzi, okna lub innego elementu, przeciągając w prawo.

Rozciąganie w lewo lub w prawo

Przesuwanie w lewo lub w prawo

Wskazuje, że można zmieniać położenie i rozmiar paska bocznego, paska narzędzi, okna lub innego elementu, przeciągając w lewo lub w prawo.

Wskaźnik rozciągania w górę

Przesuwanie w górę

Wskazuje, że można zmieniać położenie i rozmiar paska bocznego, paska narzędzi, okna lub innego elementu, przeciągając w górę.

Wskaźnik rozciągania w dół

Przesuwanie w dół

Wskazuje, że można zmieniać położenie i rozmiar paska bocznego, paska narzędzi, okna lub innego elementu, przeciągając w dół.

Wskaźnik rozciągania w górę i w dół

Przesuwanie w górę lub w dół

Wskazuje, że można zmieniać położenie i rozmiar paska bocznego, paska narzędzi, okna lub innego elementu, przeciągając w górę i w dół.

Wskaźnik zaznaczania zrzutu ekranu

Krzyż zaznaczania zrzutu ekranu

Wskazuje, że możesz przeciągnąć, aby zaznaczyć obszar, który chcesz uwzględnić na zrzucie ekranu.

Wskaźnik aparatu do zrzutu okna

Aparat do zrzutu okna i menu

Wskazuje, że zrzut ekranu obejmie całe okno lub polecenia menu.

Wskaźnik braku dostępu

Brak dostępu

Oznacza, że przeciągana rzecz nie może zostać umieszczona w danym miejscu.

Wskaźnik oczekiwania (obracające się kółko)

Pobieranie rzeczy

Pojawia się, gdy trwa pobieranie. Możesz nadal przesunąć wskaźnik w inne miejsce.

Wskaźnik oczekiwania (obracające się kółko)

Kursor oczekiwania

Pojawia się, gdy występuje opóźnienie dłuższe niż kilka sekund.