macOS High Sierra

Wybieranie aplikacji do otwierania pliku

Możesz wybrać aplikację, która ma być używana do otwierania danego pliku. Jest to przydatne, jeśli chcesz użyć określonej aplikacji lub nie masz aplikacji, w której dany plik został utworzony.

Jednorazowe otwieranie pliku we wskazanej aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 • Przeciągnij plik do ikony aplikacji w Finderze lub w Docku.

 • Zaznacz plik w Finderze, wybierz polecenie menu Plik > Otwórz w aplikacji, a następnie wybierz aplikację.

 • Kliknij w plik, trzymając naciśnięty klawisz Control, wybierz Otwórz w aplikacji, a następnie wybierz aplikację.

 • Otwórz aplikację, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Otwórz.

Trwała zmiana aplikacji używanej do otwierania pliku

 1. Zaznacz plik w Finderze, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Informacje.

  Możesz także kliknąć w plik z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybrać Informacje.

 2. W oknie informacyjnym kliknij w trójkąt rozwijania, umieszczony obok etykiety Otwórz w aplikacji.

 3. Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz aplikację.

  Aby wszystkie pliki tego typu otwierane były w tej aplikacji, kliknij w Zmień wszystkie.

Jeśli nie można otworzyć pliku w danej aplikacji, może to oznaczać, że plik ten jest uszkodzony lub nie jest rozpoznawany przez daną aplikację. Spróbuj otworzyć go w innej aplikacji.