macOS High Sierra

Używanie swoich kont w serwisach społecznościowych oraz innych kont internetowych

Możesz korzystać na Macu z Facebooka, Twittera, LinkedIn oraz z innych kont w serwisach społecznościowych, dodając te konta do swojego Maca. Na przykład, możesz udostępniać w serwisach społecznościowych swoje zdjęcia, strony internetowe, notatki i inne rzeczy bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia, Safari i Notatki. W podobny sposób możesz dodać konta Exchange, Google, Yahoo! i inne, aby używać ich w aplikacjach Mail, Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia, Notatki i Wiadomości.

Konta serwisów społecznościowych i inne konta internetowe możesz dodać (i zarządzać nimi) w preferencjach kont internetowych. Dodawanie kont internetowych możliwe jest także w niektórych aplikacjach, które ich używają.

Preferencje kont internetowych; na liście po prawej widoczne są konta iCloud i Twitter, a po lewej widoczna jest lista dostępnych typów kont.

W preferencjach kont internetowych wyświetlane jest również konto iCloud dodane przy użyciu preferencji iCloud. Jego ustawienia możesz zmieniać w obu tych miejscach.

Dodawanie konta w aplikacji

Możesz dodawać konta w aplikacjach Mail, Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia i Wiadomości. Konta dodane w tych aplikacjach pojawiają się w preferencjach kont internetowych.

 1. Kliknij w menu aplikacji, a następnie wybierz Dodaj konto.

  Na przykład: w aplikacji Wiadomości wybierz polecenie menu Wiadomości > Dodaj konto.

 2. Zaznacz dostawcę konta, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

  Jeśli chcesz dodać konto dostawcy, którego nie ma na liście (na przykład konto pocztowe lub kalendarzowe używane w Twojej firmie lub szkole), kliknij w Inne konto [rodzaj], kliknij w Dalej, a następnie wprowadź wymagane ustawienia konta. Jeśli nie znasz ustawień konta, skontaktuj się z jego dostawcą.

Dodawanie konta w preferencjach kont internetowych

Przed utworzeniem konta w preferencjach kont internetowych musisz utworzyć je w witrynie internetowej dostawcy konta. Na przykład, jeśli chcesz publikować nagrania wideo w serwisie Vimeo, ale nie masz w nim konta, przejdź do witryny Vimeo, utwórz konto, a następnie dodaj je w preferencjach kont internetowych.

Uwaga: Jeśli konfigurujesz iCloud po raz pierwszy, użyj preferencji iCloud. Jeśli czynność ta została już wykonana, ale chcesz dodać drugie konto iCloud, użyj preferencji kont internetowych. Drugiego konta iCloud można używać tylko w aplikacjach Mail, Kontakty, Kalendarze, Przypomnienia i Notatki.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Kliknij w dostawcę konta, na przykład Twitter, Yahoo lub Facebook.

  Jeśli nie masz jeszcze konta u danego dostawcy (takiego jak Yahoo), utwórz je w witrynie internetowej tego dostawcy, a następnie dodaj je tutaj.

  Jeśli chcesz dodać konto dostawcy, którego nie ma na liście (na przykład konto pocztowe lub kalendarzowe używane w Twojej firmie lub szkole), kliknij w Dodaj inne konto (po prawej), kliknij w typ konta, które chcesz dodać, a następnie wprowadź wymagane ustawienia konta. Jeśli nie znasz typu konta lub jego ustawień, skontaktuj się z dostawcą tego konta.

 3. Wprowadź nazwę konta, hasło oraz inne wymagane informacje, a następnie kliknij w Konfiguruj.

 4. Jeśli dodane konto wyświetla po prawej listę funkcji, zaznacz funkcje, których chcesz używać.

Zmienianie funkcji i szczegółów konta

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Zaznacz konto po lewej, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Włączanie lub wyłączanie funkcji: Zaznacz funkcje, których chcesz używać. Wyłącz zaznaczenie tych, których nie chcesz używać.

  • Szczegóły konta: Kliknij w Szczegóły po prawej stronie zaznaczonego konta. W przypadku niektórych kont przycisk Szczegóły nie jest widoczny, a po prawej stronie wyświetlana jest nazwa konta, opis i inne informacje.

Wyłączanie konta

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Zaznacz konto, które chcesz przestać używać a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Usuwanie konta i wyłączanie jego funkcji: Kliknij w przycisk usuwania .

   Jeśli używasz na swoim Macu pęku kluczy iCloud i usuniesz dowolne konto (za wyjątkiem swojego głównego konta iCloud), wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz usunąć to konto z innych swoich komputerów Mac używających pęku kluczy iCloud, czy tylko wyłączyć funkcje tego konta na tym Macu.

  • Wyłączanie określonej funkcji: Wyłącz jej zaznaczenie.

  Uwaga: Usunięcie konta lub wyłączenie określonych funkcji może spowodować usunięcie danych przechowywanych w aplikacjach. Ponowne włączenie danej funkcji lub dodanie tego samego konta może spowodować przywrócenie tych danych. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą konta.