macOS High Sierra

Dodawanie użytkownika zarządzanego

Użytkownik zarządzany to użytkownik, którego kontem zarządzasz przy użyciu nadzoru rodzicielskiego. Aby zarządzać użytkownikiem, możesz utworzyć nowego użytkownika z włączonym nadzorem rodzicielskiem. Możesz także skonwertować istniejącego użytkownika standardowego na użytkownika zarządzanego, wykonując kroki przedstawione poniżej.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

    Otwórz preferencje użytkowników i grup

  2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

  3. Zaznacz użytkownika standardowego na liście użytkowników, a następnie zaznacz Włącz nadzór rodzicielski.

    Nie można skonfigurować nadzoru rodzicielskiego w przypadku konta administratora lub użytkownika tylko do udostępniania.

Jeśli chcesz, aby dany użytkownik miał ograniczony dostęp do Maca, ale nie chcesz dodawać tej osoby jako użytkownika, utwórz użytkownika Gość zarządzanego przez nadzór rodzicielski. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie użytkowników, gości i grup.