macOS High Sierra

Zapobieganie niechcianym połączeniom przy użyciu zapory sieciowej

Zapora sieciowa może chronić Twojego Maca przed niechcianym kontaktem inicjowanym przez inne komputery w Internecie lub sieci lokalnej. Twój Mac może jednak nadal umożliwiać dostęp przez zaporę sieciową określonym usługom i aplikacjom. Na przykład:

  • Po włączeniu usługi udostępniania (na przykład udostępniania plików) macOS automatycznie otwiera odpowiedni port w zaporze sieciowej, pozwalając usłudze działać prawidłowo.

  • Aplikacja lub usługa z innego systemu może zażądać i otrzymać pozwolenie na dostęp przez zaporę sieciową lub mieć wiarygodny certyfikat, co również zapewnia dostęp przez tę zaporę.

W celu uzyskania większej kontroli możesz zaznaczać aplikacje i usługi oraz wybierać, czy mogą mieć one dostęp przez zaporę sieciową.

Włączanie zapory sieciowej

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność, a następnie kliknij w Zapora sieciowa.

    Otwórz panel Zapora sieciowa

  2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

  3. Kliknij we Włącz zaporę sieciową.

  4. Aby określić dodatkowe ustawienia bezpieczeństwa, kliknij w Opcje zapory sieciowej i wykonaj dowolne z poniższych czynności:

    • Dopuszczanie tylko połączeń do określonych aplikacji i usług: Kliknij w przycisk dodawania , a następnie wybierz aplikację lub usługę w wyświetlonym wówczas oknie dialogowym.

    • Dopuszczanie tylko połączeń do najważniejszych aplikacji i usług: Zaznacz pole wyboru Blokuj wszystkie połączenia przychodzące.

    • Automatyczne dopuszczanie połączeń przychodzących przez aplikacje wbudowane: Zaznacz pole wyboru Aplikacje wbudowane przyjmują połączenia przychodzące automatycznie.

    • Automatyczne dopuszczanie połączeń przychodzących przez pobrane aplikacje podpisane: Zaznacz pole wyboru Pobrane aplikacje podpisane przyjmują połączenia przychodzące automatycznie.

    • Włączanie „trybu utajonego” w celu utrudnienia hakerom i złośliwemu oprogramowaniu wykrycia Maca: Zaznacz pole wyboru Włącz tryb utajony.

Ustawianie dostępu do usług i aplikacji przez zaporę sieciową

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność, a następnie kliknij w Zapora sieciowa.

    Otwórz panel Zapora sieciowa

  2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

  3. Kliknij w Opcje zapory sieciowej.

    Jeśli przycisk Opcje zapory sieciowej jest wyszarzony, kliknij najpierw we Włącz zaporę sieciową, aby włączyć zaporę sieciową na swoim Macu.

  4. Kliknij w przycisk dodawania pod listą usług, a następnie zaznacz usługi lub aplikacje, które chcesz dodać. Po dodaniu aplikacji kliknij w strzałki góra/dół, aby dopuścić lub zablokować połączenia.

    Blokowanie dostępu programu przez zaporę sieciową może wpłynąć na jego działanie i wydajność lub na działanie i wydajność oprogramowania zależnego od niego.

    Ważne: Niektóre aplikacje mogą mieć dostęp przez zaporę sieciową, chociaż nie są widoczne na liście. Mogą być to między innymi aplikacje, usługi i procesy systemowe, a także aplikacje podpisane cyfrowo, otwierane automatycznie przez inne aplikacje. Aby zablokować dostęp tym aplikacjom, dodaj je do listy.

    Gdy Mac wykryje próbę połączenia z aplikacją, która nie została dodana do listy dozwolonych, na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie lub zabronienie połączenia z siecią lub Internetem. Jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana, komunikat pozostanie na ekranie, a wszelkie próby połączenia z aplikacją będą odrzucane.