macOS High Sierra

Wymiana baterii w gładziku Magic Trackpad

Jeśli gładzik zawiera wymienialne baterie, należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie, zastępując je bateriami takiego samego typu. Gładzik Magic Trackpad używa dwóch baterii AA (tzw. „paluszków”). Jeśli używasz ładowalnych baterii, ładuj je wszystkie w tym samym czasie.

Zużyte baterie można zastąpić bateriami litowymi, alkalicznymi lub akumulatorkami w rozmiarze AA („paluszki”). Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

  1. Odkręć pokrywę komory baterii przy użyciu monety, a następnie wyjmij zużyte baterie.

    Zdjęta pokrywa komory baterii w gładziku.
  2. Włóż dwie baterie AA do komory baterii. Upewnij się, że końcówki ze znakiem plus i minus są skierowane we właściwą stronę.

    Baterie wkładane do komory baterii w gładziku.
  3. Załóż pokrywę baterii.

  4. Włącz gładzik, gdy będziesz chcieć go używać.

Przed użyciem bezprzewodowego gładzika Apple Magic Trackpad trzeba połączyć go z Makiem. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Podłączanie bezprzewodowej klawiatury, myszy lub gładzika Apple.

Jeśli gładzik został wcześniej połączony z Makiem, po wymianie baterii nie musisz łączyć go powtórnie. Chwilę po włączeniu gładzika powinien on automatycznie połączyć się z Makiem.