macOS High Sierra

Udostępnianie Apple danych analiz

Gdy zgłaszasz problem, do Apple mogą być wysyłane dane analiz. Możesz zaakceptować wysyłanie tych danych lub zrezygnować z ich wysyłania.

Dane analiz i prywatność

Apple zwraca się do Ciebie o pomoc w ulepszaniu jakości oferowanych produktów i usług (w tym Siri i innych funkcji inteligentnych) przez wyrażenie zgody na analizę danych dotyczących Twojego korzystania z urządzenia oraz konta iCloud.

Gdy wyrazisz zgodę, system macOS może automatycznie gromadzić dane analiz na Macu i wysyłać je do Apple, aby pomóc w ulepszaniu jakości i wydajności oferowanych produktów. Informacje te są wysyłane jedynie za wyraźną zgodą użytkownika i trafiają do Apple anonimowo.

Możesz również wyrazić zgodę na analizę danych dotyczących korzystania z konta iCloud, aby pomóc Apple w ulepszaniu Siri i innych funkcji inteligentnych. Analiza danych z Twojego konta iCloud, obejmująca fragmenty tekstu z wiadomości email lub inne podobne dane, podejmowana jest dopiero po poddaniu tych danych technikom zapewniającym ochronę prywatności, takim jak prywatność różnicowa – dzięki czemu nie są one powiązane z Tobą ani z Twoim kontem.

Dalsze szczegóły

Jeśli wyrazisz zgodę na wysyłanie do Apple danych analiz Maca, mogą one zawierać następujące informacje:

 • Szczegóły dotyczące błędu „kernel panic” oraz przerwania pracy lub „zamrożenia” aplikacji lub systemu

 • Informacje o zdarzeniach występujących na Macu (na przykład, czy określona funkcja, taka jak obudzenie Maca, zakończyła się powodzeniem)

 • Informacje o korzystaniu z komputera (na przykład dane dotyczące sposobu wykorzystania aplikacji Apple, aplikacji innych firm, sprzętu i usług)

Dane analiz zawierają informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania, w tym informacje o urządzeniach podłączonych do Maca, wersji systemu operacyjnego oraz wersjach używanych aplikacji. Dane osobiste albo nie są w ogóle rejestrowane w raportach generowanych przez Maca, albo podlegają technologiom ochrony prywatności (takim jak prywatność różnicowa), albo są usuwane ze wszystkich raportów wysyłanych do Apple. Jeśli chcesz dodać opis czynności wykonywanych w momencie wystąpienia problemu, kliknij w trójkąt rozwijania i wprowadź swój komentarz. Prosimy o niepodawanie danych kontaktowych.

Dane mogą być wysyłane automatycznie, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

 • Aplikacja niespodziewanie kończy pracę

 • Użytkownik wymusił zakończenie pracy aplikacji

 • Wystąpił błąd systemowy, który spowodował ponowne uruchomienie Maca lub wyświetlenie komunikatu o konieczności ponownego uruchomienia

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Apple może udostępniać dane awarii swoim partnerom oraz innym deweloperom w celu ulepszania ich oprogramowania, sprzętu oraz usług używanych z produktami Apple. Apple może również przekazywać tym partnerom i innym deweloperom fragmenty danych analiz istotne dla ich oprogramowania, sprzętu i/lub usług, o ile mają one formę, która nie pozwala na zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników.

Dane wysyłane są do Apple przez Internet. Jeśli Mac nie jest połączony z Internetem, informacje te są zachowywane, aby mogły zostać automatycznie wysłane przy najbliższym nawiązaniu połączenia internetowego.

Dane analiz są przechowywane na Twoim Macu przez miesiąc od wygenerowania. Później są one automatycznie usuwane.

Rezygnowanie z udostępniania analiz

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z udostępniania analiz Maca:

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność, a następnie kliknij w Prywatność.

  Otwórz panel Prywatność

 2. Kliknij w Analizy.

 3. Wyłącz zaznaczenie pola wyboru Udostępniaj analizy Maca.

 4. Wyłącz zaznaczenie pola wyboru Wysyłaj do deweloperów, aby wyłączyć udostępnianie danych analiz deweloperom aplikacji.

  Dane analiz nie będą już wysyłane do Apple.

Istnieją dwa sposoby rezygnacji z wysyłania danych analiz iCloud:

 • Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność, kliknij w Prywatność, kliknij w Analizy, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Wysyłaj analizy iCloud.

 • Odwiedź stronę appleid.apple.com. Kliknij w Zarządzaj ustawieniami (w sekcji Prywatność), a następnie wyłącz Wysyłaj analizy iCloud.

Wyświetlanie danych analiz

Dane analiz przeznaczone dla Apple można przeglądać przy użyciu aplikacji Konsola:

 1. Otwórz Konsolę.

  Otwórz Konsolę

 2. Kliknij w Dane analiz Maca (na pasku bocznym Konsoli).

  Dane analiz są widoczne w Konsoli nawet wtedy, gdy automatyczne wysyłanie raportów nie jest włączone.

  Wpisy SubmitDiagInfo pokazują czas wysłania danych analiz do Apple.

Jeśli zalogujesz się na koncie z uprawnieniami administratora, możesz przeglądać wszystkie raporty. W przeciwnej sytuacji możesz przeglądać jedynie raporty użytkownika.

Zasady zachowania prywatności

 • Wszystkie dane analiz są wysyłane do Apple anonimowo.

  Używając tych funkcji, wyrażasz zgodę na przesyłanie, gromadzenie, utrzymywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Apple, przedstawicieli Apple oraz firmy zależne wyżej opisanych informacji.

  Informacje zebrane przez Apple będą zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi pod adresem www.apple.com/pl/privacy.