macOS High Sierra

Czym jest złośliwe oprogramowanie?

Jeśli komunikat ostrzega, że rzecz pobrana z Internetu jest złośliwym oprogramowaniem, najbezpieczniej jest umieścić tę rzecz w Koszu, a następnie opróżnić Kosz.

Złośliwe oprogramowanie to wirusy, robaki, konie trojańskie i inne programy, które mogą naruszyć Maca lub Twoją prywatność. Złośliwe oprogramowanie może zostać zainstalowane podczas pobierania rzeczy z wiadomości email, wiadomości oraz z witryn.

Niektóre przykłady są po prostu irytujące. Najczęściej jednak ich celem jest przejęcie kontroli nad komputerem, gromadzenie danych osobowych, wykorzystanie komputera użytkownika do przechowywania nielegalnych materiałów, wysyłanie wiadomości śmieciowych, a nawet niszczenie systemu w innych komputerach podłączonych do sieci lokalnej,

Należy unikać otwierania rzeczy pobranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomościach email, jeśli nie ma całkowitej pewności, że pochodzą z zaufanego źródła. Jeśli nie masz pewności co do źródła, z którego pochodzą, usuń je. Zawsze możesz te rzeczy pobrać ponownie, gdy uzyskasz pewność, że to nie jest złośliwe oprogramowanie.