macOS High Sierra

Słuchanie tekstu czytanego przez Maca

Jeśli masz kłopoty z odczytaniem tekstu wyświetlanego na ekranie, możesz użyć funkcji syntezy mowy, aby Twój Mac czytał tekst po naciśnięciu określonej kombinacji klawiszy.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Mowa.

  Otwórz panel Mowa

 2. Zaznacz pole wyboru Odczytuj zaznaczony tekst po naciśnięciu klawiszy.

  Domyślnie czytanie tekstu włączane jest po naciśnięciu klawiszy Option-Esc. Aby wybrać inny klawisz, kliknij w Zmień klawisz, naciśnij jeden lub kilka klawiszy modyfikujących (Command, Shift, Option lub Control) wraz z innym klawiszem, a następnie kliknij w OK.

 3. Aby Mac zaczął mówić, naciśnij wybrany klawisz. Ponowne naciśnięcie tego klawisza spowoduje przerwanie mówienia.

  Jeśli podczas naciskania wybranego klawisza zaznaczony jest jakiś tekst, komputer go przeczyta; w przeciwnym razie odczytane zostaną dostępne elementy tekstowe w bieżącym oknie. Na przykład, jeśli bieżącym oknem jest okno aplikacji Mail, przeczytana zostanie widoczna w nim wiadomość.

  Uwaga: Jeśli w oknie nie ma żadnego dostępnego tekstu, usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

Aby wyłączyć tę funkcję, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Odczytuj zaznaczony tekst po naciśnięciu klawiszy.

Możesz również włączyć VoiceOver, czyli interfejs głosowy macOS, aby słuchać opisów każdej rzeczy znajdującej się na ekranie oraz obsługiwać Maca przy użyciu klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do pomocy VoiceOver.